Ønsker prosjektskisser til nye tverrfaglige PhD-stillinger (norwegian only)

Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.

Tema for satsningen er «migrasjon, helse og ulikhet». Det er sendt henvendelse til alle fagmiljø ved UiB med henstilling om å levere tverrfaglige prosjektskisser på disse temaene innen 15. juni.

Vi ønsker prosjektforslag fra potensielle hovedveiledere for kandidatene og håper på mange spennende forslag til tverrfaglige vinklinger og tematikker med vid faglig bredde, sier professor Bente Moen, leder ved Senter for internasjonal helse, som har ansvar for satsingen.

Format for prosjektskisse:

  • Prosjektene skal være tverrfakultære, og biveileder skal være ansatt ved annet fakultet enn hovedveileder.
  • Prosjektforslaget skal være på maksimum tre A4-sider og beskrive et tverrfaglig samarbeidsprosjekt der fagmiljø fra minst to fakultet deltar.
  • Prosjektet må vise nye og innovative vinklinger og perspektiv på de samfunnsutfordringene verden nå står overfor.
  • Det faglige samarbeidet må komme tydelig frem i prosjektforslaget, og det må også komme frem i hvilken grad stipendiaten knyttes opp mot eksisterende miljø og pågående forskingsprosjekt.
  • Det skal klart beskrives hva kandidaten skal gjøre i prosjektet og hvordan de forskjellige fagmiljøene skal bidra. Bruk av eventuell infrastruktur skal også beskrives.
  • Hoved- og biveileders CV med kandidatproduksjon skal legges ved prosjektforslaget.

Prosjektene vil bli vurdert av den strategiske arbeidsgruppen for globale samfunnsutfordringer, og de to prosjektene som blir vurdert som de beste vil bli tildelt stillingene. Alle fakultetene er representert i den strategiske arbeidsgruppen. Videre utlysning og ansettelsesprosess blir som for andre stipendiatstillinger ved de fakultet/institutt som tildeles stillingene.

Frist for å sende prosjektforslag er 15. juni 2018. Oppstart av stipendiatperioden vil være 1. januar 2019.

Prosjektforslag sendes til leder for satsningen, prodekan Marit Bakke, Det medisinske fakultet eller til leder ved Senter for internasjonal helse, Professor Bente Moen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *