Invitasjon til utdanningsutvalgets årlige studiekvalitetsseminar 8.desember

Velkommen til studiekvalitetsseminar!

Utdanningsutvalgets årlige studiekvalitetsseminar finner sted fredag 8. desember kl. 8.45 – 12.30 i storsalen Nygårdsgaten 5

Målgruppe: Faglige og administrative utdanningsledere- herunder vise/prodekaner for utdanning, programstyreledere og undervisere,

administrative støttespillere med ansvar for kvalitetsutvikling i utdanningene på alle nivå, og studentutvalgene og studentrepresentanter med interesse for kvalitetsarbeid.

Tre aktuelle tema står på agendaen:

  • Ett år med ChatGPT- hva nå?

Generativ kunstig intelligens (KI) bringer med seg mange muligheter, men innebærer også noen utfordringer. Fremveksten av nye og tilgjengelige verktøy har ulike implikasjoner for ulike fag og disipliner.  Vi inviterer til paneldebatt. Sesjonen blir innledet med Sehoya Cotner, som orienterer om ” The use of Large Language Models like chatGPT in our teaching“.

  • Redesign for fremtidens studieprogram

Digitalisering endrer fag og disipliner. Teknologien generelt, og utvikling knyttet til kunstig intelligens spesielt, endrer også utøvelsen av yrkene på tvers av bransjer. Tre fagmiljøer har fått tildelt UiBs interne midler for redesign av studieprogram, hvor formålet er å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene. Vi får høre fra hvert av prosjektene, som er tilknyttet profesjonsfaget i medisin, bachelorprogrammet i fysikk og kjemisk institutt.

  • Eksternfinansierte prosjekter for utdanningskvalitet

Det blir færre ordninger i regi av HK-dir, samtidig som EUs rammeprogram for utdanning styrkes. UiB har fått innvilget flere Erasmus+ prosjekter og for å sette søkelys på prosjektene og mulighetene i EU presenterer vi noen av prosjektene som har lykkes. I tillegg er HK-Dir invitert for å gi innsikt i deres rolle og hvilke muligheter som finnes.

Her finner du programmet for seminaret.

Meld deg på her innen 15.november: Påmeldingslenke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *