Category Archives: Application deadlines

Invitation to apply for UoO education – and research leader programme

See the following links for more information (unfortunately, the first two attachments are in Norwegian only):

Invitasjon til UiOs lederprogrammer 2021

Vedlegg 1 Invitasjon til RLP-Start 2021

Vedlegg 2 Invitasjon til ULP7

Potential applicants are asked to send their application to head of administration Julie no later than 10th January.

Scholarships within the framework of UN Young Researcher’s Grant.

20 scholarships of 1000€ each are offered to the students within the framework of UN Young Researcher’s Grant.

Application requirements:

– applicant is not eligible for other scholarship programs like ERASMUS (e.g. length of stay under 2 months)

– possible mobility period is between the 1st April, 2021 and 31st March, 2022,

– length of stay abroad – 1 – 6 months.

– application deadline –  5th February (as always the universities can set a different internal application deadline, so that the nominated students could be sent to the Task Force before 12th February)

All UN universities are asked to promote the mobility scheme among their students and young researchers. For details and the application form please refer to the UN website https://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

Norwegian: Utlysning av SPIRE-midler 2021

SPIRE lyses ut i følgende kategorier:

1. SPIRE – Midler for søknadsstøtte.
• Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne
finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa).
• Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som
hjelper UiB-forskere med søknadsskriving.
Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om
støtte til dette formålet.
• Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med.
• Støtte videre arbeid med SFF-søknader fra januar – april 2021.
Det kan søkes om inntil 100.000 kroner i denne kategorien.

2. SPIRE – Gjesteforskermidler.
Det kan søkes om midler til opphold av 1-6 mnd. varighet (maksimum 15.000 kroner per
mnd.).
• Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå (det kan ikke søkes om midler
for invitasjon av ph.d.-kandidater).
• Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte per måned pr søknad. I tillegg kan
det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter. Merk: SPIRE
midlene kan ikke utbetales som lønn/stipend direkte til gjesteforskeren.

For mer informasjon om søknadsprosessen, se: UtlysningSPIRE og RetningslinjerSPIRE

Søknadsfrist: 1. desember

Announcement of the Meltzer Research Fund Awards – nomination deadline: 1 December 2020

All professors at the University of Bergen are entitled to nomiate candidates. The same applies to all Department Heads.

Signed suggestions can be sent as an email attachment as pdf-file to
Kristin.Hansen@uib.no  at the Division of Research and Innovation by the deadline: December 1, 2020.

For more information: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/english/the-meltzer-research-fund-awards/

Norwegian: Utlysning av SPIRE-midler 2021

SPIRE lyses ut i følgende kategorier:

1. SPIRE – Midler for søknadsstøtte.
• Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne
finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa).
• Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som
hjelper UiB-forskere med søknadsskriving.
Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om
støtte til dette formålet.
• Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med.
• Støtte videre arbeid med SFF-søknader fra januar – april 2021.
Det kan søkes om inntil 100.000 kroner i denne kategorien.

2. SPIRE – Gjesteforskermidler.
Det kan søkes om midler til opphold av 1-6 mnd. varighet (maksimum 15.000 kroner per
mnd.).
• Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå (det kan ikke søkes om midler
for invitasjon av ph.d.-kandidater).
• Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte per måned pr søknad. I tillegg kan
det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter. Merk: SPIRE
midlene kan ikke utbetales som lønn/stipend direkte til gjesteforskeren.

For mer informasjon om søknadsprosessen, se: UtlysningSPIRE og RetningslinjerSPIRE

Søknadsfrist: 1. desember

Norwegian: Oppdatert: søknadsdatabasen for fond og legater

Viser til forrige ukes sak om søknadsbase for fond og legater.

Nå er søknadskriterier for Gerda Meyer Nyquist Gulbranson & Gerdt Meyer Nyquist legat lagt ut på våre hjemmesider. Søknader registreres i UiBs søknadsdatabase.

Det blir også lagt ut informasjon om utlysning av midler fra Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning på våre nettsider den nærmeste tiden, med link til eget søknadsskjema.

Norwegian: Søknadsdatabase for fond og legater

Søknadsdatabasen for fond og legater er nå åpen. I tillegg til de som er listet opp under er også følgende fond og legater ved vårt fakultet åpen for søknader:

  • Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen
  • Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen
  • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Se her for oversikt over aktive utlysninger (Vær oppmerksom på at utlysninger blir kunngjort fortløpende).

Se her for mer informasjon om fond og legater.

Continue reading

Proposal to Research Council of Norway 2021

In the newsletter a couple of weeks ago we present changes in RCN’s (known as NFR) announcement for 2021. The early deadline combined with coming changes in UiB’s budgeting processes urges us to gain an overview of potential applicants as soon as possible. We fully understand that it is not easy to know if you will apply while still waiting for feedback from this years’ submission. We therefore give you an option to sign off for this. In addition, you are of course free to change your mind.

The form is very simple and we truly appreciate if you could cross of your choices in the few fields. The deadline is Monday 2 November: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9075970

Amra

Pasteurlegatet & Thjøtta’s legat

Pasteurlegatet and Professor Th. Thjøttas legat will award a grant on the 27th of December this year to young Norwegian scientists who intends to study a topic regarding infectious agents, chemistry or fermentation industry.

The grant is preferably given to young, active and promising researchers, under the doctoral level. Emphasis is placed on documentation of preliminary results and evaluations of their efforts. Priority is given to specific operational and equipment-related needs, rather than traveling, accommodation, general study support and publication expenses.

It is usually not granted support more than twice to the same person. However there is the possibility of exceptions in special cases.

Any award will ordinarily not exceed 15.000, – NOK.

The application must include a short project description with a budget (up to 3 pages) and curriculum vitae (maximum 2 pages).

The application should be submitted by December 1, 2020 to Pasteurlegatet’s secretary Mari Støen, Department of Microbiology, University of Oslo, Oslo University Hospital to email: mari.stoen@medisin.uio.no

See also Pasteurlegatet’s website.

Proposal to Research Council of Norway 2021

In the newsletter two weeks ago we present changes in RCN’s (known as NFR) announcement for 2021. The early deadline combined with coming changes in UiB’s budgeting processes urges us to gain an overview of potential applicants as soon as possible. We fully understand that it is not easy to know if you will apply while still waiting for feedback from this years’ submission. We therefore give you an option to sign off for this. In addition, you are of course free to change your mind.

The form is very simple and we truly appreciate if you could cross of your choices in the few fields: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9075970

Amra

Norwegian: Søk på kurs innen vurdering i medisinsk utdanning og få kurs og utgifter dekket!

Nasjonal delprøve i medisinstudiet sine midler fra NOKUTs Utdanningskvalitetspris går blant annet til kompetanseheving innenfor medisinsk vurdering. Nå kan du søke om å få dekket reise, opphold og kursavgift via utgiftsrefusjon. Alle som lager eksamensoppgaver til eksamener ved medisinstudiene ved norske universiteter og/eller lager oppgaver til nasjonal delprøve i medisin kan søke. Teknisk-administrative som jobber tett med eksamen kan også søke, selv om de ikke lager oppgaver.

På grunn av COVID19-situasjonen er flere av kursene gjort om til online-kurs. Her finner du de aktuelle kursene i 2020/2021 https://www.med.uio.no/om/prosjekter/nasjonal-delprove-medisin/kurs/2020/kurs-2020.html

Frist for å søke er 1. oktober 2020, og søknader sendes til arbeidsgruppen for nasjonal delprøve ved Åsmund Skaar: asmund.skaar@medisin.uio.no

Les mer her: https://www.med.uio.no/om/prosjekter/nasjonal-delprove-medisin/kurs/

Main deadline at Research Council of Norway 2021

Research Council of Norway has decided that next years’ main deadline, that many of you know as FRIPRO, will be 10 February. Below you will find information about the different calls. In addition, Collaborative and Knowledge-building calls, which include health calls, will have deadline 17 February. I will present these when further call details about the thematic priorities are published.

Continue reading

To all associate professors wanting promotion to professor

This year’s deadline for applying for promotion to professor after competence may have come somewhat abruptly on some of you in these extraordinary times. Did you want to apply for promotion this year, but didn’t meet this deadline due to corona-related delays? Then you can submit a brief justification (two-three  sentences) to  Gerd.Johannesen@uib.no  by September 25, 15:00. You will then get another opportunity to apply at an extraordinary deadline set for 31.12.2020.

Those who have already applied within the ordinary deadline will be treated as usual.

Norwegian: Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2021-22

Covid19 har naturligvis skapt problemer for årets  kull av norske Fulbrightstipendiater – som for alle andre – og vi har tillempet så godt vi kan innenfor rådende restriksjoner; noen har vært nødt til å trekke seg, noen reiser ut først i januar, og andre har valgt å utsette oppholdet til neste år.

Men nå håper vi på bedre tider, ser fremover,  og minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2021-22: 1. oktober, 2020.

Continue reading

New positions: PhD-position and Postdoctoral Research Fellow

15 PhD-positions and 3 Postdoctoral Research Fellows are available from the Faculty of Medicine starting 1 February 2021 with application deadline 20 September 2020.

PhD-position: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/191844/phd-position-15-positions

Postdoctoral: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/191826/postdoctoral-research-fellow-3-positions

Continue reading