Norwegian: Søknadsdatabase for fond og legater

Søknadsdatabasen for fond og legater er nå åpen. I tillegg til de som er listet opp under er også følgende fond og legater ved vårt fakultet åpen for søknader:

  • Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen
  • Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen
  • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Se her for oversikt over aktive utlysninger (Vær oppmerksom på at utlysninger blir kunngjort fortløpende).

Se her for mer informasjon om fond og legater.

Vitenskapelige ansatte og postdoktorer kan søke:

Studenter og stipendiater kan søke:

Søknadsfrist: 1. desember 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *