(Norwegian) UiB-avdelinger endrer navn

Forskningsadministrativ avdeling blir til Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), og Studieadministrativ avdeling blir til Studieavdelingen (SA).

Mer informasjon her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *