(Norwegian) Kjenner du studenter som kan søke Aker Scholarship?

UiBs studenter har mange muligheter foran seg, blant annet fins det noen særlig ettertraktede stipendordninger for masterstudenter og ph.d.-kandidater.

Jeg var nylig i møte med Aker Scholarship som nettopp er en slik gunstig stipendordning og døråpner til noen av verdens beste universiteter. Gjennom deres stipender slipper norske studenter å pådra seg studielån ved utenlandsopphold, og samtidig kan de avlegge grader ved universiteter som Oxford, Harvard og MIT.

Vi har mange studenter som kvalifiserer til et slikt stipend, likevel har det ikke vært mange fra UiB som søker. Jeg skulle ønske enda flere av våre dyktige studenter tok sjansen og søkte på en så spennende mulighet. Derfor sender jeg nå en vennlig påminnelse om at fristen for å søke stipendet går ut 28. september.

Flere av dere har nok hørt om Aker Scholarship allerede, men det er ikke alltid informasjon om slike ordninger når helt ut til de relevante studentene.

Studenter fra alle fag kan søke stipendet, men ofte kan det være fint med en oppfordring og litt bistand i søknadsprosessen. For eksempel vil dere kunne hjelpe med å se over søknadstekster og gi studentene gode referanser, ettersom det ikke bare er karakterer som gjelder.

Dette er en super mulighet for alle våre dyktige studenter.
Nettsiden med all informasjon om Aker Scholarship finner dere her: www.akerscholarship.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *