(Norwegian) Kurs innen vurdering i medisinsk utdanning

Vedlagt ligger informasjon om ulike internasjonale kurs innen vurdering i medisinsk utdanning i 2019. Gjennom UiBs deltakelse i Nasjonal delprøve i medisin kan våre ansatte søke støtte til å delta på disse kursene. Det er primært faglig ansatte som lager eksamensoppgaver til medisinstudiet som er målgruppen, men teknisk-administrative som jobber tett med eksamen kan også søke.

Søknader sendes til Martha.Dahle@uib.no innen 1. mai og 1. september. Øvrig info finnes i vedlegget og på UiOs nettsider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *