(Norwegian) Midler for samarbeidsprosjekter innen Globale samfunnsutfordringer 2019

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. mars for vårsemesteret og 25. september for høstsemesteret.

Målgruppen for søknad om midler er vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Bergen.

Formål for midlene:
Å stimulere til tverrfakultært forskningssamarbeid eller utdannings-samarbeid.

Tildelingskriterier:

  • Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, helse eller ulikhet.
  • Minst to fakultet skal delta i arbeidet.
  • Aktiviteten som det bes om midler til må utføres i 2018.
  • Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser som kan fremme tverrfakultære undervisningstiltak eller utvikle nye søknader om forskningsprosjekter.
  • Det kan bevilges fra kr 10 000 til kr 100 000 per søknad.

Søknadsfrist 25 mars for vårsemesteret og 25 september for høstsemesteret.

Søknader kan sendes til Bente E. Moen, Senter for internasjonal helse.

Kontakt: Marit Bakke; Tore Sætersdal; Bente E. Moen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *