Daily Archives: Tuesday September 1st, 2015

Public PhD Defense, Week 37

forsvoll_jostein_andersenJostein Andersen Førsvoll will defend his PhD thesis on Friday September 11, 2015
Trial lecture: Friday, September 11, 2015, 09:15
Topic: “ Autoimmunitet versus autoinflammasjon – hvor står vi – hvor går vi?”
Place: Aulaen, 2. etasje Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Public defense: Friday, September  11, 2015, 10:30
Place: Aulaen, 2. etasje Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Title of dissertation: “The Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis and cervical Adenitis syndrome in children. Clinical and immunological aspects”
1st opponent: Överläkare, ph.d. Stefan Berg, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Gøteborg, Sverige
2nd opponent: Professor Marite Rygg, NTNU, Trondheim

Press release