Søker forslag til særoppgaver fra de kliniske institutt!

Så langt i 2015 er det ikke meldt inn NOEN forslag til særoppgaver for medisinstudentene fra de to kliniske instituttene.

K2-ledelsen oppfordrer våre vitenskapelig ansatte på det sterkeste til å komme med oppgaveforslag i vedlagte mal og sender det snarest til: May.Skjerlie@mofa.uib.no

 Vi minner om at:
“Alle vitenskapelige ansatte ved fakultetet har plikt til å veilede minimum én student med særoppgave annet hvert år. Ansatte i bistillinger, engasjementstillinger og ansatte ved Haukeland Universitetssjukehus har rett, med ikke plikt til å veilede studenter. En særoppgave skal ideelt sett skrives mellom 3-5. studieår, over en ca 2-års periode.”

One thought on “Søker forslag til særoppgaver fra de kliniske institutt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *