Innspill til tema for UiBs satsningsområde «Globale samfunnsutfordringer»

Universitet i Bergens (UiB) tematiske satsinger er et virkemiddel for tverrfaglig og tverrfakultær aktivitet, profilering og gjennomslag i nasjonale og internasjonale utlysninger. I forrige strategiperiode prioriterte Globale samfunnsutfordringer de tre faglige temaene migrasjon, helse og ulikhet etter vedtak i universitetsstyret. Der ønskes nå innspill fra alle fakultetene ved UiB på hvilke tematiske områder som bør prioriteres i kommende strategiperiode. Der ønskes forslag til nye tema, men det er også mulig å foreslå at en fortsetter med migrasjon, helse og ulikhet.

Tema må være relevant for 1. globale samfunnsutfordringer, 2. et flertall av fakultetene, 3. forankret i sterke fagmiljøer. Forslag fra K2 meldes før 12.desember til kurt.hanevik@uib.no som tar det videre i styringsgruppen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *