Informasjon om endringer i utlysningstekster og i retningslinjer for vurdering av søkere til fakultetets rekrutteringsstillinger.

Det er foretatt noen endringer i forbindelse med utlysning av fakultetets rekrutteringsstillinger (Fellesutlysningen) høsten 2021. Vi anbefaler at alle veiledere og søkere leser både utlysningstekst og kriterier for vurdering av søknadene nøye.

  1. I følge våre retningslinjer har det tidligere vært slik at man bare kan ha en postdoc-periode i samme region. Helse Vest har hatt samme praksis. Det vil si at det har ikke vært mulig å motta et postdoc-stipend fra MED hvis man tidligere har hatt postdoc i Helse Vest (og omvendt). Fra MEDs side er dette nå endret slik at vi tillater en ny postdoc-periode i samme region (men ikke ved samme institusjon i tråd med loven). Vi er i dialog med Helse vest om at de også endrer sine retningslinjer.
  2. Det er tydeliggjort i utlysningstekstene hvem som kan være veileder og mentor for søkerne. Teksten sier nå at hovedveileder for ph.d. og mentor (for postdoc) må ha fast hovedstilling ved MED, men at unntak gjøres for personer som har bistilling ved MED når de samtidig har hovedstilling i Helse Vest, NORCE eller i primærhelsetjenesten på Vestlandet.
  3. Teksten som beskriver kriteriene for vurdering av søknader til Fellesutlysningen av rekrutteringsstillinger er endret. Selve kriteriene er i liten grad endret (bortsett fra en mindre justering når det gjelder utenlandsopphold), men teksten er endret med mål om at det blir mer naturlig å bruke hele karakterskalaen (1-5) slik at det blir lettere å skille søkerne. En komité bestående av representanter fra alle instituttene har arbeidet frem disse endringene. De reviderte retningslinjene finner dere her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *