Enhet for læring sitt tilbud HØSTEN 2021

Enhet for læring tilbyr flere kurs som ledd i sitt pedagogiske kompetansehevingstilbud til fakultetets ansatte.

Det er ledig plass på alle kursene, så her er det førstemann til mølla.

 

 • Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences (PHDPED900) – For PhD candidates and Post doctors, 5 ects credits.
 • Kurs i praksisveiledning (MEDPVEIL602) – gir 2-3 stp. uttelling som del av utdanningsfaglig basiskompetanse
 • Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning (PHDMED901) – drøfting av utvalgte artikler og relevans for eget pedagogisk arbeid.
 • Webinarrekken Pedagogisk Påfyll har et variert program. Arrangeres én gang i måneden, kl. 15-16, på Zoom.
  • Å sette fjes på diagnosen – digitale pasienthistorier som virkemiddel
  • Bruk av polls i undervisningen 
  • Hva skal til for å bli merittert underviser?
  • Hva har valg av vurderingsform å si for utdanningskvalitet?
  • Hopp, men hvor høyt? Om grensene mellom undervisning og underholdning
 • Workshops i pedagogiske mapper. Velg mellom 9/9 og 23/11 (kl. 9-12)

For mer informasjon og påmelding: https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/144384/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-h%C3%B8sten-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *