Norwegian: Pedagogisk kompetanseheving – høst 2020

Vi forbereder nå høstsemesteret, og Enhet for læring har et variert tilbud for våre ansatte som ønsker å lære mer om undervisning, veiledning og pedagogikk.

Kurset PHDPED – Introduction to teaching and learning in Higher Education Health Sciences for Phd and Post doctors (5 ects)

https://www.uib.no/en/course/PHDPED900

Seminarrekken Pedagogisk Påfyll vil i høst ha fokus på digital undervisning og vil være i et digitalt format:  

  • 23/9 TBL goes digital v/Olav Tenstad
  • 14/10 Downsize and digitalize your lecture
  • 11/11 Flipp your classroom – kombinasjoner av synkron og asynkron undervisning
  • 9/12 Læringsstier i MittUiB v/Harald Wiker

Alle dager fra kl. 15-16. Mer info og påmelding via nettsiden: https://www.uib.no/med/enhetforlæring/136678/pedagogisk-påfyll-høsten-2020

Workshop i pedagogiske mapper (Zoom): 6/8 (kl. 09:15-12:00)

Det vil settes opp flere workshops ila høsten. Følg med på våre nettsider https://www.uib.no/med/enhetforlæring

Som del av vår satsing på ansatte i bistilling har vi tre nye kurstilbud denne høsten, alle tellende som del av utdanningsfaglig kompetanse:

  1. Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning Oppstart 18/9 (kl. 12-15)
  2. Praksisveiledning: 31/8 (kl. 09:15-16:00) + 21/9 (kl. 09:15-12:30)
  3. Kurs i formidling og presentasjonsteknikk: 20/10 (kl. 09:15-16:00)

Mer info her: https://www.uib.no/med/enhetforlæring/135895/aktiviteter-ved-enhet-læring-høsten-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *