PhD defense – Øystein Fløtten

Øystein Fløtten will defend her PhD thesis on Thursday 17th October 2019

Trial lecture: Thursday 17th October 2019 at 10.30.
Topic: “Behandling av lungekreft – et paradigmeskifte? Hva er de viktigste endringer i behandlingsmuligheter vi har sett de senere årene og hva kan vi vente oss fremover?”
Place: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Public defense: Thursday 17th October 2019 at 12.30.
Title of dissertation: “Simplifying treatment of advanced non-small cell lung cancer- Regimen, route of administration, and patient preferences”
Place:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

1st opponent: Ph.d. Seppo Langer, Rigshospitalet, København
2nd opponent: Postdoktor Vilde Haakensen, Oslo Universitetssykehus
3rd member of the comittee: Førsteamanuensis Astrid Olsnes Kittang, Universitetet i Bergen

The defense will be led by professor Jon Hardie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *