(Norwegian) Dagens Medisin om Pernille Svalastogas prosjekt på nyfødtdiabetes

“En norsk studie av nyfødtdiabetes i Norge viser en sterk sammenheng mellom nyfødtdiabetes og psykiske forstyrrelser..”

UiB-stipendiat Pernille Svalastoga snakker om prosjekt på nyfødtdiabetes som også blir presentert på kongressen EASD med 18 000 deltakere.

Les mer om saken her.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *