Important information regarding the Cycling World Championships (Week 38)

(Information only in Norwegian.)

Til samtlige enheter, institutt og fakulteter.

Intern og ekstern post fra Transport- og parkseksjonen (TPS)

Fra og med mandag 18. september til og med fredag 22. september vil det kun bli kjørt én (1) postrunde. I denne perioden vil posten bli levert på et tidligere tidspunkt enn vanlig. Postlevering til enhetene på Årstadvollen vil bli utført før kl. 08:00 grunnet stengte veier .

Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen:

Telefon kontor: 55 58 20 71
Mobil: 905 04 899
E-post: Knut-Egil.Larsen@uib.no

Campusbuss

Campusbussen stenger ned hele uken fra og med mandag 18. september til og med fredag 22. september. Dette skyldes stengte veier til og fra Nygårdshøyden og Årstadvollen. Det betyr at siste runde FØR nedstenging blir fredag 15. september. Bussen går i normal rute igjen fra mandag 25. september.

Transport- og materiellseksjonen

De to gruppene på materiellsiden stenger også ned samme uke. Vi beholder en mann på vakt for å ta enkle monteringer på Nygårdshøyden og Marineholmen. Denne uken kan man altså IKKE påregne flyttinger eller oppdrag som krever to mann eller mer. Kun enkle monterings- og transportoppdrag vil bli gjennomført. Større oppdrag som krever mer enn to personer, må vente til etter 25. september.

Forsinkelser kan forekomme i alle ledd under VM, og post som blir levert fra eksterne leverandører til UiB, må påregne forsinkelser grunnet redusert framkommelighet.

Med vennlig hilsen

Sverre Pettersen
– leder i Transport- og parkseksjonen (TPS) –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *