LæringsfestivalenThis post has not been translated, since the course is mainly going to be held in Norwegian.

Det nærmer seg årets Læringsfestival. Læringsfestivalen er konferansen for alle som er interessert i læring og undervisning på universiteter og høyskoler. Konferansen arrangeres av NTNU i samarbeid med Norgesuniversitetet og finner sted på Realfagsbygget i Trondheim 9. – 10.mai. Årets tema er Studentaktiv læring og teknologi.

Konferansens målgruppe er vitenskapelige ansatte, administrativt-, teknisk- og pedagogisk støtteapparatet, og ledere som har det overordnede ansvaret for institusjonenes kvalitet innenfor undervisning og læring.

Læringsfestivalen gir deg inspirasjon til nye læringsmetoder, muligheten til å knytte kontakter og til å diskutere aktuelle tematikker som f.eks. alternative vurderingsformer, pedagogisk merittering, digitalt læringsmiljø, nettbasert undervisning, flipped classroom, og mye mer.

Detaljert program finner du her.
Påmelding til konferansen og hotellreservasjon på denne siden.

Velkommen!

Mvh
Turid Sætermo
Prosjektleder for Læringsfestivalen 2016
NTNU
http://www.ntnu.no/web/laeringsfestivalen/laeringsfestivalen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *