Simple ceremony commemorating Professor Lage Aksnes

There will be a simple ceremony commemorating Professor Lage Aksnes, September 2 at 1130, in the library of the Department of Pediatrics. Those who knew Lage and wish to participate are welcome.

1 thought on “Simple ceremony commemorating Professor Lage Aksnes

  1. said elsayed

    Beklagelig at jeg så sent og tilfeldig sett i dag at professor Lag sksnes er død. Lage og jeg ble kjent fra første dager han fikk amanuensis stilling på,Barneklikken. Professor Dagfinn Aarskog var meget interessert i Lages forskningsarbeid. Lage har i tillegg til alt nevnte om hans forskning, har bidratt til allergidiagnostikk (moderne cøliaki diagnostikk).

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.