Simple ceremony commemorating Professor Lage Aksnes

There will be a simple ceremony commemorating Professor Lage Aksnes, September 2 at 1130, in the library of the Department of Pediatrics. Those who knew Lage and wish to participate are welcome.

One thought on “Simple ceremony commemorating Professor Lage Aksnes

  1. said elsayed

    Beklagelig at jeg så sent og tilfeldig sett i dag at professor Lag sksnes er død. Lage og jeg ble kjent fra første dager han fikk amanuensis stilling på,Barneklikken. Professor Dagfinn Aarskog var meget interessert i Lages forskningsarbeid. Lage har i tillegg til alt nevnte om hans forskning, har bidratt til allergidiagnostikk (moderne cøliaki diagnostikk).

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *