Velkommen til IGS’ utdanningsseminar på Alrek 26.10. kl 12-16: “Inspirere, aktivere, demonstrere, reflektere”

Til alle ved IGS og de andre instituttene ved Det medisinske fakultet, også stipendiater, post docs og interesserte studenter: Velkommen til utdanningsseminar onsdag 26.10. kl 12-16 i Midgard!

I 2021 kåret Det medisinske fakultet sine første seks «meritterte undervisere». Som mange vet er samtlige seks ansatt ved IGS. Dette er mer enn, og mye viktigere enn, en fjær i hatten. Det viser at vi er et universitetsmiljø med solid kvalitet, hvor vi skaper kunnskap både ved å forske, formidle og utdanne mennesker til å tenke selv. Studier av akademiske miljøer har vist at institutter som er opptatt av sin undervisning gjerne også har mer samhold, trivsel og produktivitet i forskningen. Man kan nemlig ikke bygge gode utdanningsmiljøer uten lagspill, trygghet og vennlighet!

IGS har i mange år hatt halvårlige utdanningsseminarer for å inspirere, demonstrere og reflektere rundt måter å skape læring på. I høst er det våre egne meritterte undervisere som vil dele noen av sine erfaringer og metoder, og selvsagt innby til deltakeraktivitet som vi vet er nødvendig for å skape læring og nytenkning 😊. I tillegg kommer Monika Kvernenes fra Enhet for læring for å presentere den rykende ferske læreboken i medisinsk pedagogikk, «Legers Læring».

Seminaret skjer i Midgard, med god plass!

PROGRAM
1200: Lunsj – til de som melder seg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12574134

1230-1235: Åpning av seminaret.

1235-1255: Monika Kvernenes, førsteamanuensis, leder av Enhet for læring, Det medisinske fakultet, UiB:
Læreboken Legers Læring (Fagbokforlaget 2022). Hvor trenger vitenskapelig ansatte påfyll på sine pedagogiske ferdigheter, og hvordan kan boken være til hjelp?

1255-1325 Silje Mæland, førsteamanuensis, fagområde for helsevitenskap, IGS:
«Studenten fra helvete» – om å bli vippet av pinnen som underviser. Hvorfor fungerer det ikke å prøve å være en lærebok? 

1325: PAUSE

1345-1415: Lone Holst, førsteamanuensis, leder av fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST):
Refleksjon – hvordan gjør vi det, hvorfor, og hva er utbyttet? Hvordan personer med annen kulturell bakgrunn kan utfordre og berike våre ideer og vår praksis.

1415-1445: Bente Moen, professor, leder av Senter for internasjonal helse:
Digitalisering av undervisning er mer enn zoom-møter

1445: PAUSE

1505-1535: Edvin Schei, professor, fagområde for allmennmedisin, utdanningsleder ved IGS:
Å skreddersy studenters nysgjerrighet

1535-1600: Avsluttende refleksjon om utdanning og utvikling som akademiker

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *