(Norwegian) Forespørsel om masterprosjekt i farmasi 2020/2021

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljøene til å tilby  masterprosjekter i farmasi for året 2020/2021.

Se vedlegg for mer informasjon.

Frist for å melde inn prosjekter er fredag 13. desember 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *