The Nansen Fund and its associated funds 2018

Fridtjof Nansen’s fund for the advancement of science and the associated fund seeks fellow recipients.

The purpose of The Nansen Funds is to promote scientific research in various disciplines. In accordance with the statuettes of each fund, research funding may be allocated to operations, research equipment, professional travel and scientific assistance. Within life sciences / medicine, support for operations and smaller equipment is generally prioritized. Contributions are granted on application. It is assumed that the project manager or supervisor applies for his research group. Only exceptionally, applications from master’s students and PhD fellows will be granted.

It can be applied from 1 December 2017 to the application deadline of 15 January 2018.

(More information only in Norwegian.)

Det er utarbeidet egne retningslinjer for søkere til Nansenfondene. Disse finnes her:

Veiledning for søkere til Nansenfondene

Søknader sorteres etter følgende fagområder: realfag og medisin (herunder odontologi og veterinærmedisin) og humaniora og samfunnsfag (herunder jus og teologi). Det er opprettet eget søknadsskjema for hvert fagområde.

Direktelink til informasjonsside med link til søknadsskjema:

Realfag og medisin (herunder odontologi og veterinærmedisin)

Humaniora og samfunnsfag (herunder jus og teologi)

Vennligst les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal. UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid gjennom hele søknadsperioden.

Nansenfondets side hos UNIFOR: Fridtjof Nansens fond til vitenskapens fremme og de dermed forbundne fond.

Nansenfondets hjemmeside: Nansenfondet.

Det må fylles inn hvilket fagområde man hører inn under i søknadsskjemaet. Mottagere av bidrag fra Nansenfondet og de dermed forbundne fond vil bli avkrevd årlig rapport, og gjentatte tildelinger vil være avhengige av tilfredsstillende rapportering.

Mer information her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *