Nasjonal erfaringskonferanse om pilotprosjektet med primærhelseteam i fastlegepraksiser

Helsedirektoratet, i samarbeid med deltakende pilotkommuner/fastlegepraksiser, inviterer til konferanse for å dele erfaringer, funn og betraktninger om hvordan det er å jobbe i primærhelseteam (PHT).

Temaer som vil bli belyst gjennom konferansen er:

  • Erfaringer med PHT fra fastlegene, sykepleierne og helsesekretærenes ståsted
  • Kommunene/Kommuneoverlegenes erfaringer med PHT
  • Brukerhistorier
  • Erfaringer med finansieringsmodellene
  • Erfaringer med psykolog i PHT
  • Strukturert oppfølging av pasienter
  • Ledelse i fastlegepraksiser med PHT

En viktig del av konferansen vies også den rykende ferske sluttevalueringsrapporten for 2021 fra evlueringsteamet bestående av UiO, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Evalueringsrapporten ferdigstilles kort tid før konferansen.

Se mer informasjon om arrangementet her: Nasjonal erfaringskonferanse – Primærhelseteam

Konferansen åpner for digital deltakelse eller fysisk deltakelse i Helsedirektoratets lokaler. Påmelding gjøres via lenke innen onsdag 12. januar 2022.

Påmelding: Erfaringskonferanse – Primærhelseteam 20. januar 2022

Konferansen er åpen for alle interesserte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *