Obituary Aksel Harald Schreiner

This text is in norwegian only.

Aksel Schreiner - foto

Vår kjære kollega og venn professor emeritus og overlege Aksel Harald Schreiner døde 6. november 2014  81 år gammel.

Han bisettes i Møllendal Store Kapell tirsdag 18. november kl 13. Alle som ønsker å delta er velkommen til bisettelsen og etterfølgende minnestund i Legenes hus. Les minneord her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *