Norwegian: Koronavirus: tiltak i ph.d.-programmet

I forbindelse med det pågående virusutbruddet, ser vi at også ph.d.-utdanningen vil bli
rammet på ulike måter. Det medisinske fakultet har mange ph.d.-kandidater som berøres
enten ved at de skal disputere i vår eller ved at de skulle reist på ulike større kurs eller
konferanser som nå avlyses eller utsettes.

K2 har satt siste frist for innlevering av disputaser til 30.mars for disputaser som ønskes gjennomført før sommeren 2020.

Har du allerede en foreløpig dato så ta kontakt med instituttet ved Irene Hjelmaas slik at instituttet er informert om at innlevering kommer.

Disputaser:
–  Skal inntil videre gå som planlagt på følgende måte:
– Gjennomføres med 1 . og 2. opponenten på skype med 3. opponent, Custos og doktorand fysisk tilstede.
– Publikum følger disputas digitalt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *