Disputas- Merete Salveson Engeseth

Merete Salveson Engeset

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 2
Hovedveileder:professor Ola D. Røksund
Medveileder: professor Thomas Halvorsen

Prøveforelesning: Tirsdag 14. – juni 2022 kl. 10.15Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Oppgitt emne: «Respiratory sequelae of COVID-19 infection»

Disputas: Tirsdag 14. – juni 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Avhandlingens tittel: “Outcomes following PDA surgery in extremely preterm born subjects. Focusing on left vocal cord paralysis and associated short and long-term outcomes”

1. opponent: Professor Sveinung Berntsen, Universitetet i Agder
2. opponent: Ph.d. Camilla Slot Mehlum, Syddansk Universitet, Danmark
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bernt Bøgvald Aarli, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ola Myklebost

Åpent for alle interesserte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *