Norwegian: Oppdaterte retningslinjer til gjennomføring av disputas

I lys av de siste endringene i myndighetenes tiltak er det aktuelt med en liten oppdatering for hvordan disputaser skal gjennomføres ved fakultetet i den nærmeste fremtid.

UiB anbefaler fortsatt heldigitale disputaser fra hjemmekontor

https://www.uib.no/foransatte/134623/disputas-og-pr%C3%B8veforelesninger-under-korona-utbrudd

Vi anser imidlertid disputaser som virksomhetskritisk hvilket betyr at dersom det av ulike grunner ikke er mulig/hensiktsmessig  å gjennomføre disputas fra hjemmekontoret, kan det gjøres på fakultetet. Rommene som er tilrettelagt for undervisning ved hvert institutt kan også bookes til disputaser. Disse har de nødvendige programmene installert samt kamera for videooverføring.

K1 og K2: D301 og D305

IKO: Cavum

IGS: Bjerkedalsrommet

IBM: ? (ikke meldt inn til Gjert)

Det vil ikke være anledning for flere en 5 stykker å være tilstede med minst 1 meters avstand (enn så lenge, men hold dere oppdatert på retningslinjene fra UiB ettersom det stadig skjer endringer).

Kandidatene bør bruke UiB-driftet utstyr for å unngå komplikasjoner med brannmurer og lignende ved bruk av for eksempel Helse Bergen-driftet utstyr. Kandidaten bør også ta med eget headset med mikrofon, om mulig. Det må utføres tester minst 24 timer i forveien av den valgte digitale plattform med kandidat, custos, komiteleder og begge opponenter for å sikre at samtlige har den digitale kompetansen som kreves, samt at utstyr for lyd, bilde og skjermvisning fungerer. Det er viktig at mobiltelefonnummer utveksles i forkant, slik at man har telefonkontakt som back-up i tilfelle alt annet svikter.

Følg instruksjonen fra UiB for valg av digital plattform. IT-støtten vil være best da. IT-assistenter for remote support må bestilles på forhånd.

Øvrige deltakere benytter egne medbragte bærbare PC’er (med egnet headset og mikrofon) og er med på disputasen som separate brukere selv om de er i samme rom, slik at det ikke blir nødvendig at flere benytter samme mikrofoner, tastatur og slikt. (Dette vil gjelde custos og komiteeleder som skal bidra i disputasen). PhD koordinator eller annen kompetent støttepersonale skal være fasilitator digitalt og trenger ikke være tilstede. Instituttene må sørge for at de som skal hjelpe til, har kompetansen til å hjelpe kandidaten ved tekniske utfordringer, samt å sørge for at bare de riktige personene kommer inn på den digitale plattformen som tilhørere. (UiB jobber med å utarbeide en plan for å hindre “virtuelle møte-ødeleggere”.)

Instituttene må sørge for at disputasene kan gjennomføres med adekvat smittevernprosedyre og at rommene vaskes etter bruk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *