(Norwegian) Frokostmøte 5/9: Opphavsrett og bildebruk i undervisning

Tema for første frokostseminar i UiB læringslab høsten 2019 er om opphavsrett og bildebruk i undervisningsplanlegging i Mitt UiB. Målgruppe er undervisere og andre innholdsprodusenter. Dato for frokostmøtet er 5. september.

Det vil for øvrig komme en komplett labfrokostserie for høsten om kort tid. Følg med på UiB læringslab sine nettsider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *