Disputas Week 48

Susanne Miriam Sørensen Hernes disputerer for PhD graden onsdag 04.12.13
Prøveforelesning Onsdag 04. november kl. 11,15 i Auditoriet , sørlandet Sykehus Arendal

Oppgitt emne : “Klinisk betydning av virus som kan påvises i prøver fra luftveiene”

Disputas Onsdag 4 desember kl. 13:00 i Auditoriet , sørlandet Sykehus Arendal

Avhandlings tittel : Community acqurired infections in adult and elerly airways ; an avaluation of diagnostic havrestting techniques

Veileder: Professor Per Bakke

Leave a Reply

Your email address will not be published.