Norwegian: Ønsker du pedagogisk stimuli?

Læringsfestivalen er i år digital, og gratis å være med på, den går 4-5 mai.

Hva er Læringsfestivalen? Festivalen er en nasjonal konferanse med fokus på undervisning og læring i høyere utdanning. Årets tema er:

  • studentaktiv læring
  • læringsarenaer
  • vurdering
  • læring og teknologi

Programmet er tilgjengelig her: https://www.ntnu.no/laeringsfestivalen/program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *