Norwegian: Nytt opplæringsprogram for postdoktorer høsten 2020

Høsten 2020 lanseres nytt opplæringsprogram for postdoktorer. Det nye programmet er omarbeidet basert på evaluering og tilbakemeldinger samlet inn etter pilotfasen 2018-9.

Søknadsfrist er 25. mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *