Norwegian: Smittevernråd til virksomhetskritisk personell

Bedriftshelsetjenesten har utarbeidet råd om smittevern for virksomhetskritisk personell som befinner seg på campus i en periode med økt fare for korona-smitte: Allmenne smittevernsråd til virksomhetskritisk personell ved UiB. Vi ber om at alle setter seg inn i, og følger disse. Ledelsen ved alle enheter skal legge til rette for gode rutiner for å begrense ytterligere smittespredning så mye som mulig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *