Invitation to attend the Research Days in Bergen 2018

The Research Days (Forskningsdagene) is an annual national festival arranged by the Research Council of Norway. The overall goal of the festival is to create enthusiasm and understanding of research. This year’s festival takes place 19–30 September 2018.

In Bergen, the Research Days is organized as a collaboration between the city’s research institutions. UiB is host and the biggest contributor to the festival week.

The Research Days in Bergen is an important venue for public relations, dissemination, recruitment, dialogue, competence raising and reputation building for UiB. The communications department coordinates our contribution to the festival.

This year’s theme is “Childhood”

The theme “Childhood” is relevant within various fields of expertise, and UiB has the opportunity to make its mark on the festival through contributions from a number of different disciplines. It is also possible to disseminate research that deals with other topics.

All professions are encouraged to attend the festival and present their research.

Synnøve Vindheim Svardal, Communications Department, is coordinator of the Research Days at UiB.

If you are interested in participating, contact Synnøve on phone 55 58 69 07 or by e-mail. Feel free to contact us for more information or to discuss ideas.

On the staff pages, more information will be published on this year’s festival during the spring.

Best regards,
Mathilde Holm, acting communications officer
Synnøve Vindheim Svardal, adviser

(Only in Norwegian.)

Det søkes om bidrag til følgende arrangementer i regi av Forskningsdagene i Bergen 19.–30. september (merk frister for å melde inn bidrag):

  1. Forskningstorget, 21. og 22. september

Torget er en svært god arena for våre forskere til å formidle egne prosjekter eller forskningstema til en nysgjerrig og vitebegjærlig målgruppe.

Meld interesse for å delta innen 5. mars.

  1. Forskningsdagene UNG, 27. september

En programkomité blir oppnevnt i slutten av februar. Disse utformer programmet i løpet av våren og kontakter potensielle deltagere.

Frist for innmelding av aktuelle bidrag kommer når programkomiteen er nedsatt.

  1. Forsker Grand Prix, 26. september

Konkurranse for stipendiater med individuell veiledning i forskningsformidling. Vi ønsker at alle fakultetene er representert. Mer informasjon og informasjonsmøte for interesserte kommer i løpet av våren.

Søknadsfristen til Forsker Grand Prix kommer etter FGP-gruppen sitt oppstartmøte i begynnelsen av februar.

  1. Foredrag- og debattprogram, 24.–30. september

En programkomité blir oppnevnt i slutten av februar. Disse vil utforme programmet i løpet av våren og kontakte potensielle deltakere.

Det er også̊ mulig for fagmiljøene å legge egne formidlingsarrangementer til festivalperioden, og ha disse med i festivalprogrammet.

Frist for innmelding av aktuelle bidrag kommer når programkomiteen er nedsatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *