Min Tid

For å forbedre timeregistreringstilbudet ved Universitetet i Bergen, har Universitetsledelsen besluttet at alle teknisk og administrativt ansatte ved UiB skal ta i bruk Min Tid. Dette gjelder både de med fast og fleksibel arbeidstid, og timelønnede. Min Tid vil erstatte fleksitidskjemaet, og for timelønnede vil systemet erstatte timelistene.

Min Tid innføres mandag 12. februar for alle ansatte som fører fleksitidskjema i dag, med unntak av klinikkpersonalet IKO og ansatte ved Dyreavdelingen. De kommer senere.

Informasjon om Min Tid gis på følgende steder og tider:

IGS
mandag 12.2. kl. 9–10, Bjerkedalsrommet, Kalfaret.

IKO
onsdag 14.2. kl. 10:45.

HUS/BBB
fredag 9.2. kl. 13–14, auditorium 4, BBB
mandag 12.2. kl. 12–13, konferanserommet, BBB
onsdag 14.2. kl. 12:30–13:30, auditorium 4, BBB

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *