Daglige arkiver: 20. juni 2024

Beste Poster på Fakultets forskningsdag.

Foto: Ramune Midttveit

Gratulerer til felles vinnere av posterprisen på fakultetets forskningsdag 18 juni: Thomas Aga Legøy, Kira Höffler og Solveig Løkhammer

Thomas Aga Legøy med; “Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals During Differentiation of HNF1A-MODY SC-islets has an Adverse Effect on Cell Fitness.”

Kira Höffler med; “Epigenetic Markers of Response to Psychotherapy in OCD.”

Solveig Løkhammer med: Adverse Health Effects of Childhood Maltreatment: Evidence from Genetic-Environmental Inference in >900.000 Adults.”

En inspirator og gledesspreder

Håvard Søiland døde 5. juni, 61 år gammel. En anerkjent lege og forsker med et stort hjerte for mange har gått bort. Foto: Svein Lunde

Det er med stor sorg vi melder om bortgangen til professor Håvard Søiland. Han ble 61 år. Søiland var overlege og forsker ved Stavanger universitetssjukehus og professor i endokrin kirurgi ved Universitetet i Bergen (UiB). Han var utdannet som bioingeniør før han begynte å studere medisin. Etter fullført medisinstudium ved UiB i 1991, var han turnuslege i Stavanger og Hjelmeland. Søiland engasjerte seg også internasjonalt. Han tok utdanning i tropemedisin i Liverpool i 1995, og arbeidet tre år i Etiopia. Han opparbeidet seg bred klinisk erfaring og ble spesialist i både gynekologi og i bryst- og endokrin kirurgi. Søiland disputerte for doktorgraden ved UiB i 2008, og ble utnevnt til professor i endokrin kirurgi ved UiB i 2011.

Håvard Søiland veiledet flere doktorgradsstudenter, etablerte forskningsgruppen for brystkreft ved SUS og engasjerte seg i styrene av Norsk forening for bryst og endokrin kirurgi og Norsk brystkreftgruppe (NBCG). Han bidrog sterkt til etablering av flere forskningsbiobanker. Dette har gitt grunnlag for flere viktige forskningsprosjekt, bl.a. med søkelys på tidligere diagnose og bedre behandling av pasienter med brystkreft, og har bidratt til utstrakt internasjonalt forskningssamarbeid. I 2022 ble han derfor tildelt forskningsprisen ved SUS. Hans dedikasjon til sitt fag og bidrag til forskning vil fortsette å ha en innvirkning i mange år fremover.

Søiland var kjent for sin evne til å formidle komplekse ideer på en forståelig måte, og hans lidenskap for sitt fagfelt smittet over på alle som hadde gleden av å lære av ham. Håvard var alltid villig til å hjelpe studenter, kolleger, familie og venner, og ikke minst pasientene. Han satte alltid menneskene rundt seg først.

De senere årene fikk Søiland økende interesse for sjakk, og han kombinerte to av sine store interesserer i initiativet ¨Slå brystkreft sjakk matt¨ som var et samarbeidsprosjekt med Norway Chess. Dette fikk stor oppmerksomhet. Søiland formidlet et personlig engasjement for forskning på brystkreft. Flere av hans nærmeste var rammet av sykdommen, og han var åpen om hva dette hadde betydd for ham.

Vi vil huske Håvard for hans dedikasjon, hans lidenskap for læring og hans evne til å inspirere og samle folk rundt seg. Han vil bli dypt savnet av alle som hadde gleden av å kjenne ham. Våre tanker går til hans nærmeste familie. Vi deler deres sorg og sender vår dypeste kondolanse. Fred være med Håvard Søilands minne.

Gunnar Mellgren, Thomas Helland, Kristin Jonsdottir og Emiel Janssen

På vegne av kollegaer og venner ved Stavanger Universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen

Sunn økonomi – Vi kan gå styrket ut av dette!

Prosjektet “Sunn økonomi” ble satt i gang i januar i år. Mandatet prosjektgruppen fikk var å se på både inntjeningsmuligheter og innsparingsmuligheter i fakultetet.

Nå har prosjektgruppen levert en rapport, som blir behandlet i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, onsdag 19. juni. 

Instituttleder ved Klinisk institutt 1, Christian Vedeler, leder prosjektgruppen. Det de blant annet har sett på, er hvordan fakultetet kan tjene mer penger. Det er penger å hente blant annet i avlagte studiepoeng.

Fakultetet arrangerer to allmøter for å informere  om rapporten:

Les mer: https://www.uib.no/med/171463/%E2%80%93-vi-kan-g%C3%A5-styrket-ut-av-dette

UiB Innovasjonsfestival: from research to changing lives

UiB Innovasjonsfestival er en møteplass for forskere, studenter, innovatører og næringslivet fra regionen som ønsker å utforske hvordan forskning kan omsettes til reelle samfunnsendringer.

20.09.2024 – 09.00–14.30

Læringsarena, Nygårdsgaten 5, Bergen

Påmelding for studenter og ansatte ved UiB

Årets UiB Innovasjonsfestival gir innsikt i bredden av innovasjon som kommer fra universitetet og utforsker aktuelle problemstillinger rundt innovasjon, som for eksempel hvordan man kan balansere publisering med beskyttelse av immaterielle rettigheter og hva er UiBs rolle når det gjelder grønn omstilling i regionen.

  • Påmelding for ansatte og studenter ved UiB her
  • Påmelding for deltakere utenfor UiB her.

Meld deg på slik at du får lunsj og snacks, ellers er det også mulig å komme uten påmelding

Som en del av InnovasjonsukenOPP og Forskningsdagene, fremmer Innovasjonsfestivalen samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor for å skape banebrytende løsninger.

https://www.uib.no/innovasjon/171156/uib-innovasjonsfestival-research-changing-lives