Daglige arkiver: 13. juni 2024

Forskningsgruppenes nettsider

Ingrid Hagerup (https://www.uib.no/personer/Ingrid.Hagerup) på fakultetet har brukt de siste ukene på å se over nettsidene til forskningsgruppene ved K2. Hun har gjort noen strukturelle endringer, både etter avtale med enkelte, og på egenhånd.

Det er imidlertid et behov for en mer systematisk gjennomgang av innholdet på flere av sidene.

Det er viktig at innholdet er oppdatert, fordi det er forskningsgruppens «ansikt utad».

Se over innholdet på nettsiden forskningsgruppen du/dere har ansvar for, og melder inn behov for endringer på innholdet til

eller

Det er ingen «endelig frist» på dette arbeidet, men ingenting av innholdet blir oppdatert med mindre dere gir beskjed!

Husk også! Det er både en engelsk og en norsk webside – oversikten finner dere her: https://www.uib.no/klin2/63844/forskningsgrupper

Endringsfrys på personsidene

Nye personsider (ansattsider) skal snart lanseres, og det er derfor nødvendig med en endringsfrys på personsiden. Endringer som gjøres på personsidene fra og med torsdag 13. juni vil ikke ble med over til nye sider. Siden kan fortsatt oppdateres dersom det er noe som er viktig at kommer med disse dagene, MEN da må oppdateringene legges inn på nytt på nye sider.

Vi holder dere løpende oppdatert når de nye personsidene lanseres.

Call for proposals: Nordic research consortia for EU calls on antimicrobial resistance (AMR)

Deadline 19.09.2024

NordForsk announces funding for preparatory projects with the purpose of forming multisectoral and transdisciplinary Nordic research consortia to participate in successful proposals for EU calls on antimicrobial resistance (AMR).

https://www.nordforsk.org/calls/call-proposals-nordic-research-consortia-eu-calls-antimicrobial-resistance-amr