Daglige arkiver: 7. januar 2022

Ukens leder

Godt Nyttår!

Så er jul og fridagene i enden av året over. Håper de fleste har fått en opplevelse av høytid og mulighet til ettertanke, refleksjon og samvær med de en er glad i. Det gir motivasjon og styrke til å ta fatt på et nytt år med nye muligheter.

2022 starter med økende koronasmittebølge pga. omikron-varianten. Det gir en del utfordringer for vår aktivitet, men mitt inntrykk er at det går ganske bra likevel. Vi er blitt vant med denne situasjonen. Heldigvis arbeider vi ved en institusjon som kommer relativt bra ut av det siden de fleste har fast arbeid og aktiviteten ikke er stoppet med konkurs som truer slik andre bransjer opplever. De som jeg synes kommer dårligst ut av det er barn, unge og eldre pga. isolasjon for grupper som har et stort sosialt behov. La oss håpe vaksinasjonsdekningen snart kommer opp på et nivå som gjør at smittebølgene reduseres og normal aktivitet kan gjenopptas.

Med et nytt år er det mange spennende muligheter. Vil minne om søknadsfristene til NFR 2/2 og 9/2. Det er vanskelig, men ikke umulig å nå opp, og den som intet våger, intet vinner. Tilbakemeldingene er bedre enn før og det gir et godt grunnlag for forbedring av søknaden til en neste runde. Vil ellers rette oppmerksomheten til de nye programmene i Horisont Europa. Vi burde søke mer om EU-midler!

Nyt det nye året!

Forslag til Falchs forelesning (The Falch lecture) 2022

Fagmiljøene ved instituttene inviteres herved til å fremme forslag til Falchs forelesning 2022.

Rammen for tildelingen er kr 30.000, – til dekning av honorar og reise- og oppholdsutgifter. Kostnadsoverslag bes lagt ved søknaden. Det kan bli aktuelt med flere tildelinger.

Retningslinjer for Falchs forelesning:

  1. Forslagsstiller er Styret som kan invitere generelt anerkjente forskere på Nobelprisnivå eller meget høyt internasjonalt nivå til å holde en gjesteforelesning og/eller seminar ved Det medisinske fakultet.
  2. Styret kan invitere ansatte til å fremme forslag og dokumentere deres forskningsinnsats. Kriteriene kan være publisering i prestisjetunge vitenskapelige tidsskrift, internasjonale priser, lederfunksjoner i tungtveiende og aktive internasjonale vitenskapelige sammenslutninger og konferanser.
  3. Falch Lecturer bør ha samarbeid med eller bidratt på annen måte til forskningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet. Dette er likevel ikke et krav for å foreslå en kandidat.
  4. Falch Lecturer tildeles diplom som markerer begivenheten.

Forslag sendes til okonomi@med.uib.no innen 27/1 2022 og behandles av styret i Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap.

Bergen Bysykkel-abonnement for UiB ansatte

Faggruppe for HMS, Beredskap og Bærekraft har fått støtte fra det interne Klimafond | HMS-portalen | UiB og har som følger bestilt 250 verdikoder på årsabonnementer fra Bergen Bysykkel.

Vi ønsker å tilby ansatte ved UiB, som trenger å komme seg rundt på campus i løpet av arbeidstiden, et årsabonnement på sykler fra Bergen Bysykkel. Vi håper dette tilbudet kan motivere til økt grad av sykling fremfor bruk av bil/bus, og bidra både som et miljø- og et folkehelsetiltak. Ettersom det vil være et begrenset antall verdikoder, er det ønskelig at ansatte søker via dette Søknad om Bergen bysykkel (office.com)

Verdikoder til årsabonnementet deles ut fortløpende og prioriteres til de med størst behov. Dette tiltaket er foreløpig et prøveprosjekt, men vurderes videreført dersom stor interesse.

Eventuelle spørsmål kan sendes via UiBhjelp til seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling ved HR-avdelingen.

Forskningsutvekslingsprogram

Hvert år reiser mange medisinstudenter på utveksling gjennom International Federation of Medical Student´ Association (IFMSA) – verdens største studentorganisasjon. I år skal Nmf ta i mot og fordele 17 medisinstudenter fra ulike land som skal delta i et forskningsprosjekt enten i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø. Hvor mange som kommer til hver by avhenger først og fremst av hvor mange hver forskningsgruppe har mulighet til å ta i mot. Oslo har sagt ja til å ta i mot 6 stykker totalt, så vi ønsker å fordele 5-6 studenter i Bergen også. Det er opp til hver forsker / forskergruppe hvor mange de eventuelt har mulighet til, og ønsker å ta i mot, men jo flere, jo bedre!

Det er ingen grense for hvor langt studentene må ha kommet i studiet for å kunne søke på forskningsutveksling, men de som søker konkurrerer med poeng basert på alder og studienivå. Derfor er det sannsynlig at de som har fått tildelt plass har kommet et godt stykke inn i studiet. Studentene skal være i Norge hele juli. Nmf ordner med bosted, måltider og sosiale sammenkomster fra ankomst til avreise, og har ansvaret for oppholdet deres så lenge de er her.

Når det gjelder forskning, så skal de delta på forskningsaktiviteter minst 6 timer, mandag til fredag i 4 uker. (4.juli til 29.juli). Ønskede arbeidsoppgaver er ikke spesifisert utover at de skal bidra i et prosjekt, det er altså opp til forskningsgruppen å delegere oppgaver. Studentene blir sikkert glade hvis de får være med på noe spennende da det trolig er flinke og engasjerte studenter som har fått denne muligheten. Når det gjelder behov for veiledning, så avhenger det av hvilke typer oppgaver de blir satt til å gjøre, men vi tenker at det i hvert fall er greit at de har veileder til stede den første uken før de har lært å utføre oppgaver selvstendig.

Det er tenkt at studentene skal brukes som en ressurs, og vi håper derfor at noen ønsker å ta i mot våre internasjonale medstudenter i sommer.

Håper på positivt svar, ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål!

Karen Andrea Magnusson
Local Officer on Research Exchange (LORE) Bergen
Norwegian Medical Students Association (NMSA)
E-mail: lore.bergen.nmsa@gmail.com