Daglige arkiver: 1. desember 2017

Evalueringenes tider er over oss

Komiteene for de ulike finansieringskildene (Norges forskningsråd, Kreftforeningen, etc.) har brukt høsten til å endevende søknadene og CV-ene for å velge ut de opp mot ti prosentene de synes skal finansieres. Resultatene fra Norges forskningsråds program FRIMEDBIO viser at den nye komiteen som ble etablert sommeren 2017, ikke har funnet forskningen ved K2 verdig finansiering. I realiteten ble det lav uttelling i år fra NFR.

Så hva med å sette seg på andre siden av bordet? Nå er ikke Forskningsrådet på tilbudssiden, der må man inviteres inn i komiteen, men EUs Horisont 2020 program oppfordrer forskere til å registrere seg i ekspertdatabasen. Det er to ting de ser etter: at en har høy ekspertise innen relevante fagfelt, og er tilgjengelig for tilfeldige korttidsoppdrag. Det er flere avgjørende faktorer ved utvelgelsen av evaluatorer til en gitt utlysning. I tillegg til å se på den faglige ekspertisen, er kjønn og geografisk spredning også viktige faktorer.

Det er mange fordeler ved å være evaluator. Du får innsikt i prosessen og skaffer deg erfaring med hvordan en evaluering gjennomføres. Du får mulighet til å lese flere søknader, både gode og dårlige, og får informasjon om hvilket nivå som forventes, og hva en bør unngå. Denne erfaringen er også nyttig for søknadsskriving ved nasjonale utlysninger, som i stadig større grad kopierer EU-utlysninger.

Istedenfor å gi en detaljert beskrivelse av registreringsprosessen har jeg satt av 19. desember og 10. januar til å bistå dere. Kom gjerne innom kontoret mitt eller inviter meg på besøk.

Amra

Ny avtale for trykking av doktorgradsavhandlinger

Nettsidene som gjelder trykking av doktoravhandlinger begynner nå å bli klare.

Her er UiB-siden.

Her er Skipnes-siden.

Vi minner om at ph.d.-kandidatene skal begynne å bestille trykketjenester hos Skipnes fra 1. desember. Forskningsadministrativ avdeling vil legge de nye nettsidene inn i den ordinære UiB/Ph.d.-strukturen seint neste torsdag eller tidlig neste fredag.

Hvis dere har kommentarer til språk, form eller funksjonaliteter, kan disse sendes til Yngve Brynjulfsen (for UiB-siden) eller til Idar Klein hos Skipnes. Vi ber om at undertegnede får kopi av henvendelser som gjelder Skipnes-siden.

Mvh Yngve Brynjulfsen

rådgiver / ph.d.-koordinator

Forskningsadministrativ avdeling, UiB

Forskningspresentasjoner 2018 | Ny tidsfrist

Kjære forskere fra Klinisk institutt 1 (K1), Klinisk institutt 2 (K2) og Helse-Bergen.

Har du presentert ditt arbeid på en konferanse i år?

Da inviteres du hermed til å presentere ditt arbeid til andre forskere og publikum på den årlige Forskningspresentasjoner, som arrangeres av Forskerskolen i klinisk medisin neste gang i januar 2018.

Hvis du har presentert en plakat eller hatt muntlig presentasjon på et vitenskapelig møte eller en konferanse i 2017, er du velkommen til å presentere arbeidet ditt på konferansen i uke 4 (datoer vil bli annonsert snart). Du kan sende inn ett bidrag – enten en plakat eller en muntlig presentasjon.

Send abstrakt (hvis muntlig presentasjon) eller abstrakt og plakat (hvis plakatpresentasjon) til forskningspresentasjoner.forskerskolen@uib.no. Abstraktet bør være mulig å åpne med Microsoft Word, og plakater skal sendes som pdf-fil. Merk filen(e) og e-postens emnefelt med ditt navn og institusjonell tilknytning (K1, K2 eller Helse-Bergen). Angi om du vil ha en muntlig presentasjon eller plakatsesjon. Det skal også sendes inn et kort sammendrag (typisk fem setninger langt) på norsk, som er lett å forstå for et allment publikum.

Tidsfrist for innsending: 7. desember 2017.

Vennlig hilsen

Andreas, Vojtech og Torbjørn

– Forskerskolen i klinisk medisin –

Les videre

Nettverkslunsj under Forskerskolen i klinisk medisin | 6. desember

Kjære alle sammen,

Forskerskolen i klinisk medisin ved UiB forbereder en ny nettverkslunsj for alle stipendiater og forskere tilknyttet K1 og K2.

Nå er det tid for å registrere seg som foredragsholder hvis du ønsker å presentere resultater fra dine prosjekter, delta i diskusjoner med andre stipendiater, og praktisere dine presentasjonsferdigheter.

Den kommende nettverkslunsjen finner sted onsdag 6. desember i Konferanserommet i BB-bygget (foran auditoriene 2 og 4) fra kl. 11:30 til 13:00.

Registrer din deltagelse her.

Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser deg med likesinnete, hør foredrag med andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, oppnå et studiepoeng!

Hvis du ønsker å oppnå et studiepoeng ved å registrere deg til emnet ”Seminar i klinisk og translasjonsmedisin” (FSKLI901), kan du sende en e-post til Solveig Lund Witsø.

Og du er velkommen til å kontakte oss med spørsmål du måtte ha om emnet og nettverkslunsjen!

Solveig og Yasaman

Nye søknadsfrister for fond og legater

Grunnet tekniske problemer ved IT-avdelingen ble enkelte søknadsskjemaer publisert sent i år. Fristen for å søke er dermed utvidet til fredag 8. desember. Se også fakultetets nettsider. Og merk at Hjertefondet og Riisøens legat har egne frister.

Frist fredag 1. desember:

  • Hjertefondet

Frist fredag 8. desember:

  • Legat for forskning av kreftsykdommer
  • Det alminnelige medisinske forskningsfond
  • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken
  • Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond
  • Monrad-Krohn og hustru Alette Monrad-Krohns legat
  • Nils Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat

Frist onsdag 20. desember:

  • Astri og Edvard Riisøens legat

Mvh Bjørn Jaran Aarsnes Bjørnsen

– Controller, Det medisinske fakultet –

Scientific Grand Prize 2018 | Fondation Lefoulon-Delalande

Siden 2002 har Lefoulon-Delalande Institut de France Foundation årlig utdelt en pris på 500.000 euro til en forsker som har gitt viktige bidrag innen kardiovaskulær fysiologi, biologi eller medisin. Det er nå åpnet for nominasjoner til Scientific Grand Prize 2018.

Mer informasjon og nominasjonsskjema er tilgjengelig her.

Tidsfrist for nominasjoner: 29. januar 2018.

Hver nominasjon vil bli vurdert av et vitenskapelig råd bestående av eksperter fra det franske vitenskapsakademiet samt av eksterne fagfolk.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 19 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre