Månedlige arkiver: september 2017

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 31 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

”Det gode mennesket fra Sezuan”

Jone Trovik, portrett til disputasVi fortsetter med Brecht-sitater; denne gang med følgende begrunnelser:

– Invitasjon fra rektor til å se nettopp dette stykket.

– Det gode menneske: Vi har denne uken mistet to fremtredende akademikere og samfunnsdebattanter: Per Fugelli og Frank Årebrot. Fugelli har vært underviser ved UiB, og jeg husker enda hans tordentale til en gjeng med veldig nybeslåtte medisinerstudenter om egoisme (lønnskrav) versus samfunnsansvar (fremme pasientenes og samfunnets beste). Årebrot var en usedvanlig god formidler som forbilledlig engasjerte studentene med fantastiske forelesninger. Skikkelige forbilder! Fred over deres minne.

– Sezuan: Byen Sezuan er angitt å være i Kina. Den finner jeg ikke ved geografisøk, det mest nærliggende blir regionen Sichuan i sydvestlige Kina, med provinshovedstad Chengdu, og vel 14 millioner innbyggere. Uansett; dette er laaangt vekke og ganske fremmedartet sammenliknet med Norge. Og hva har dette med ukens leder å gjøre? INTERNASJONALISERING. Punkt tre på dekanens liste over satsningsområder.

Å fremme samarbeid på tvers av landegrenser gir oss større tilfang av flinke fagfolk. Når jeg nå har gjennomgått listen over stipendiater, er det opptil flere asiatiske (og ellers ikke-norskklingende) navn. Å få svar på e-post på engelsk, og at vi ser nødvendigheten (og muligheten ved) å publisere K2-nytt også på engelsk, viser at vi tiltrekker oss internasjonale medarbeidere. Kjempefint! Og K2 oppfordrer sterkt ansatte (og studenter) om å dra ut. Selv har jeg hatt et halvt år postdok i Hong Kong; en opplevelse for hele familien (jada, det gikk fint å ha barn på internasjonal skole der, og min ektefelle hadde tilsvarende akademisk opphold), og både undervisnings- og forskningssamarbeid ble initiert og senere forlenget.

Det finnes mange muligheter for internasjonalt samarbeid. Horizon2020 (EUs forsknings- og innovasjonsprogram) er ett slikt program som har kick-off-seminar 31. oktober (se annonsering senere i K2-nytt). Der vil det bli presentert de ulike programmene, inkludert Helse, Demografiske forandringer og velferd («wellbeing»). Sjekk om dette er av interesse for ditt miljø!

Jone

HMS-hjørnet: Håndtering av vold og trusler | Innføringskurs

UiB har stor bevissthet om risiko for vold og trusler. Universitetets ledere har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig, og at Retningslinjer for håndtering av vold og trusler følges opp. Som et ledd i dette arbeidet tilbyr Seksjon for HMS, beredskap og BHT innføringskurset «Håndtering av vold og trusler».

Tid: fredag 8. desember kl. 09:00–12:00.
Sted: C.G. Sundts hus, møterom A/B, Muséplassen 1.
Målgruppe: Ledere på alle nivå, samt hovedverneombud.

Mål:

 • Økt forståelse for hva som påvirker vår trygghet.
 • Kunnskap om hvordan vold og trusler kan forebygges.
 • Være bedre i stand til å håndtere potensielle volds- og trusselsituasjoner.
 • Hvordan dempe potensielle skadevirkninger og lære av våre erfaringer.

Påmeldingsfrist: fredag 24. november 2017.

Påmelding.

Kurset har begrenset antall plasser. Bekreftet påmelding vil bli tilsendt deltakerne.

Mer informasjon her.

Viktig informasjon i anledning sykkel-VM (uke 38)

Til samtlige enheter, institutt og fakulteter.

Intern og ekstern post fra Transport- og parkseksjonen (TPS)

Fra og med mandag 18. september til og med fredag 22. september vil det kun bli kjørt én (1) postrunde. I denne perioden vil posten bli levert på et tidligere tidspunkt enn vanlig. Postlevering til enhetene på Årstadvollen vil bli utført før kl. 08:00 grunnet stengte veier .

Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen:

Telefon kontor: 55 58 20 71
Mobil: 905 04 899
E-post: Knut-Egil.Larsen@uib.no

Campusbuss

Campusbussen stenger ned hele uken fra og med mandag 18. september til og med fredag 22. september. Dette skyldes stengte veier til og fra Nygårdshøyden og Årstadvollen. Det betyr at siste runde FØR nedstenging blir fredag 15. september. Bussen går i normal rute igjen fra mandag 25. september.

Transport- og materiellseksjonen

De to gruppene på materiellsiden stenger også ned samme uke. Vi beholder en mann på vakt for å ta enkle monteringer på Nygårdshøyden og Marineholmen. Denne uken kan man altså IKKE påregne flyttinger eller oppdrag som krever to mann eller mer. Kun enkle monterings- og transportoppdrag vil bli gjennomført. Større oppdrag som krever mer enn to personer, må vente til etter 25. september.

Forsinkelser kan forekomme i alle ledd under VM, og post som blir levert fra eksterne leverandører til UiB, må påregne forsinkelser grunnet redusert framkommelighet.

Med vennlig hilsen

Sverre Pettersen
– leder i Transport- og parkseksjonen (TPS) –

Senter for ernæring | Seminarserie | Onsdag 27. september

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: onsdag 27. september kl. 14:30–15:30.
Sted: Birkhaugsalen, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus.

Program:

”The decade of nutrition and global focus areas”
Ingunn Engebretsen, Senter for internasjonal helse

Moderator: Gülen Arslan Lied.

Det blir lett servering. Velkommen!

Biomedical Network inviterer til møte om benyttelse av helsedata

Norge har gode helseregistre, men makter vi å utnytte potensialet som dette representerer?

På møtet vil man presentere utfordringer og muligheter rundt helsedata og søke løsninger som kan gi forskere, medisinske firma og pasienter større nytte av helsedata som en felles ressurs. Møtet vil være interessant for leger i allmennpraksis, forskere i klinikk og preklinisk, industrielle aktører med flere.

Det tas sikte på å belyse viktige spørsmål omkring tilgang og bruk av data, og hvilken nytte samfunnet har av materiale som samles i offentlige registre og Biobanker. Derfor deltar viktige eiere og forvaltere av helsedata på møtet.

Helse Bergen, Universitetet i Bergen, Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Bergen Teknologioverføring (BTO) står bak arrangementet, og de ønsker å medvirke til at det settes i gang flere verdifulle studier med bruk av unike registerdata.

Tid: 24. oktober 2017 kl. 15:30–19:30
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus.

Påmeldingsfrist: 16 oktober.
Det er begrenset med plasser.

Program.

Nytt kurs i CCBIO Research School for Cancer Studies

Vi er glade for å introdusere et nytt kurs i CCBIO Research School for Cancer Studies (RSCS): CCBIO906 – Cancer Genomics.

Det vil finne sted 1.–3. november 2017.

Kurset skal gi en bred forståelse av aspekter ved kreftgenomets biologi og dets utforskning ved hjelp av teknologier innen neste generasjons sekvensering (NGS). Metoder for å analysere DNA-variasjon og -strukturer samt RNA-ekspresjonsmønstre vil bli dekket, så vel som cellekjerne- og kromatinstrukturer. Det vil også bli undervist i etiske og juridiske aspekter samt arvelige predisposisjoner.

Kurset er primært ment for doktorgradskandidater som er tilknyttet Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), men er også åpent for andre studenter, PhD-kandidater og studenter ved Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet.

Registrering.
Tidsfrist for registrering: 2. oktober.

Mer informasjon her.

På vegne av CCBIO Research School,

Solveig Lund Witsø

Onkologisk Forum | Ung Forsker Pris 2017

Onkologisk Forum deler hvert år ut en forskningspris på kr. 50.000 til en ung forsker. Prisen er ment til å stimulere yngre forskere.

Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk- eller translasjonsforskning, og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet. Prisvinneren skal være under 40 år og skal som hovedregel ha disputert. Pengene skal brukes til forskning, innkjøp av utstyr eller fagreise.

Søknad må inneholde et resymé og vurdering av søkerens beste artikler. Referanseliste, relevant CV samt anbefaling fra avdelingsleder bes vedlagt (maks to sider). Søknad og eventuelle spørsmål sendes per e-post til Onkologisk Forum Sekretariatet.

Avgjørelse fattes av styret og blir offentliggjort på Onkologisk Forums årlige møte. Årets vinner forventes å holde en forelesning på forumets konferanse i Oslo 16.–17. november 2017.

Søknadsfrist: mandag 9. oktober 2017.

Kick-off for Horizon 2020 | Industriell ledelse og samfunnsutfordringer 2018–2020 | Arbeidsprogrammer

Universitetet i Bergen (UiB) inviterer i samarbeid med Forskningsrådet (NFR) alle UiBs gruppeledere og forskere til en seanse om de siste annonseringene i Horizon2020-programmet WP 2018–2020.

Her vil man få presentert forsknings- og innovasjonsmuligheter for alle sektorer og alle temaområder. I tillegg vil NFR relatere de norske forskningsprogrammene til Horizon2020, og presentere synergien mellom disse og andre finansieringsmekanismer.

I tillegg til de tematiske informasjonsmøtene vil det bli muligheter for samtaler mellom NKP-er (Nasjonale kontaktpunkter, det vil si NFR-eksperter på de ulike Horizon2020-arbeidsprogrammene) og forskere som allerede vet hvilke Horizon2020-emner de vil søke om.

Vær oppmerksom på at dette er et åpent arrangement, det vil si at alle FoU-aktører fra Bergens-området vil bli invitert.

Vennligst registrer din interesse her, og du vil bli kontaktet av et medlem fra UiBs Forskningsadministrativ avdeling (FA).

Tid: 31. oktober kl. 09:00–15:15.
Sted: Scandic Ørnen Bergen, Lars Hillesgate 18, Bergen.

Mer informasjon, program og registrering.

Vibeke Kyrkjebø Irgan,
på vegne av organisasjonskomiteen

The Norwegian Cancer Symposium 2017 om presisjonsmedisin

Professor Eivind Hovig ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo ønsker velkommen til The Norwegian Cancer Symposium 2017 om presisjonsmedisin.

Møtet samler ledende nasjonale og internasjonale forskere innen feltet presisjonsmedisin, og emnene inkluderer følgende:

 • Computational cancer genomics
 • Tumor immunology and the microenvironment
 • Single cell analysis for disease trajectories and liquid biopsies
 • Monitoring cancer genetics in body fluids
 • Translational and clinical genomics

Tid: 4–6. desember.
Sted: Scandic Holmenkollen Park, Oslo.

Program og registrering.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 23 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

”Mens vi venter på Godot”

Jone Trovik, portrett til disputasI påvente av ny instituttleder (siden vår forrige er blitt dekan) er altså jeg blitt konstituert i denne funksjonen og skal skjøtte dette vervet etter beste evne. Jeg kan nåes på interntelefon (7 4295), mobil (924 25 171) og e-post (mailto:jone.trovik@med.uib.no eller jone.trovik@helse-bergen.no). De som trenger å møte meg direkte, er velkommen på mitt kontor på KK (4. etasje i korridoren mot Ulriken)! Det er en liten spasertur fra BBB / laboratoriebygget / sentralblokken, men kan jo bidra til de 10 000 skritt en bør få med seg i løpet av en dag.

For å følge opp dekanens ”tiltredelseserklæring” er det tre hovedsatsingsområder (rangert!) for fakultetet som det er naturlig at vårt institutt følger videre:

 1. Fokus på studentene

Som studieleder (har veldig mange hatter akkurat nå) er det gledelig å få så tung vekting av dette. Universitetets kjerneaktivitet må fremmes HVER dag. Ved utlysninger/ansettelser må vi ta undervisningskvalifikasjoner på alvor. Tenk på hva den enkelte stilling/ansettelse vil kunne innebære i relasjon til undervisning. Og et hjertesukk fra studieadministrasjonen: alle undervisere må huske å benytte Mitt UiB/Canvas for å sjekke sin timeplan og legge ut undervisningsmateriell! Det er ingen andre som gjør dette for deg.

Det kommer pedagogikk-kurs for stipendiater/postdoktorer/akademiske bistillinger. Det gleder vi oss til.

 1. Interaksjon med andre institutt og fakultet ved Universitetet i Bergen

Samarbeid ”på tvers” gir mulighet for nye ideer og styrking av eget fagmiljø med bidrag utenfra. Det gjelder å finne møtepunkter for å finne kontakter/samarbeidspartnere. Første slik tverrfaglige møtepunkt kommer allerede 4. oktober. Da er det digital myldredag i Grieghallen. Der kan en få ulike verktøy demonstrert fra mer enn 20 unike miljø ved UiB. Hva har andre tatt i bruk? Hvordan kan dette tilpasses mitt behov? Kanskje er det noen smarte løsninger som jeg aldri har hørt om?

 1. Internasjonalisering

Dette vil jeg ta opp i en senere leder.

Og med hensyn til referansen i tittelen til Becketts stykke: Jeg håper kommunikasjon innad i K2 ikke oppfattes like absurd.

Jone

Professor Eva Gerdts fikk Kvinnehelseforskningsprisen for 2016

k2nytt_uke-36_eva-gerdtsEva Gerdts mottok 1. september 2017 Kvinnehelseforskningsprisen for 2016. Prisvinneren ble utpekt allerede i desember 2016, men selve prisoverrekkelsen fant sted 1. september 2017.

Prisen ble stiftet i 2016 og deles ut av Norske Kvinners Sanitetsforening. Med andre ord er Eva Gerdts den første som har fått denne prisen.

Eva Gerdts er hjertespesialist og professor, og har i mange år forsket på hjertesykdommer. Hun tildeles denne prisen for sin store forskningsinnsats på hjertesykdommer hos kvinner. Med prisen følger kr 100 000. Vi på K2 er stolt over hennes mangeårige innsats, og gratulerer henne med en velfortjent pris!

Fellesutlysing for rekrutteringsstillinger høsten 2017

Fellesutlysingen for rekrutteringsstillinger ved fakultetet høsten 2017 vil komme i Jobbnorge, Bergens Tidende og på UiBs nettsider fredag 8. september med søknadsfrist 29. september.

Det blir lyst ut følgende stillinger:

Arbeidsseminarer i regi av Enhet for læring høsten 2017

Enhet for læring ved Det medisinske fakultet arrangerer denne høsten en serie idéverksteder og seminarer som er åpne for alle ansatte:

 • 14/9, kl. 12:00–14:00: Hvordan lager man gode spørsmål til flervalgsoppgaver (MCQ)?
 • 15/10, kl. 12:00–14:00: Hvordan lager man gode spørsmål til flervalgsoppgaver (MCQ)?
 • 31/10, kl. 12:00–15:00: Virkemiddel for studentaktiv undervisning
 • 7/12, kl. 12:00–15:00: Virkemiddel for studentaktiv undervisning

Mer informasjon og påmelding.

Digital myldredag 4. oktober

Kjære dekaner, fakultetsdirektører og avdelingsdirektører!

Det nærmer seg nå Digital myldredag i Grieghallen 4. oktober. Tilnærmet alle fakulteter og avdelinger kommer til å bidra med innhold, og fagmiljøene er i full gang med forberedelsene. Digital myldredag skal vise frem de ulike former for digitaliseringsarbeid som pågår i organisasjonen, og nye løsninger som kommer i tiden fremover:

 • 20 stands, hvor et bredt utvalg av UiB-miljøer presenterer sitt arbeid med digitalisering
 • Vitenskapelige innlegg om digitalisering
 • Digitale fremvisninger av UiB-prosjekter
 • Utprøving av verktøy og systemer

Grieghallen vil være åpen kl. 09:00–15:30, slik at de ansatte når som helst i løpet av dagen kan stikke innom. Flott om dere oppfordrer egne ansatte og ledere til å besøke arrangementet!

Universitetsledelsen foretar formell åpning klokken 09:30, og hver hele time videre utover vil det bli holdt spennende vitenskapelige innlegg fra scenen i myldreområdet.

I uke 38 vil det gå ut en felles e-post fra universitetsledelsen med invitasjon til alle ansatte, og i ukene som kommer, vil vi også ta i bruk informasjonsskjermene i de ulike UiB-bygningene.

Men vi håper dere også vil hjelpe oss med å nå ut til egne ansatte via deres egne informasjonskanaler. Informer gjerne både om arrangementet og deres egne bidrag på dagen.

Her er nettsidene, som oppdateres fortløpende. På nettsidene ligger et uforpliktende påmeldingsskjema laget for å få en viss oversikt over hvor mange som planlegger å stikke innom.

Det vil bli satt opp egne busser fra Haukelandsområdet.

Vi gleder oss til å se så mange som mulig i Grieghallen 4. oktober!

Med vennlig hilsen
Arrangementskomiteen

Kom på nettverkslunsj under Forskerskolen i klinisk medisin

Kjære alle sammen,

Forskerskolen i klinisk medisin ved UiB forbereder en ny nettverkslunsj for alle stipendiater og forskere tilknyttet K1 og K2.

Nå er det tid for å registrere seg som foredragsholder hvis du ønsker å presentere resultater fra dine prosjekter, delta i diskusjoner med andre stipendiater, og praktisere dine presentasjonsferdigheter.

Den kommende nettverkslunsjen finner sted onsdag 20. september i Konferanserommet i BB-bygget (foran auditoriene 2 og 4) fra kl. 11:30 til 13:00.

Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser deg med likesinnete, hør foredrag med andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, oppnå et studiepoeng!

Hvis du ønsker å registrere deg til emnet ”Seminar i klinisk og translasjonsmedisin” (FSKLI901), kan du sende en e-post til Solveig Lund Witsø før 1. oktober.

Og du er velkommen til å kontakte meg med spørsmål du måtte ha om emnet og nettverkslunsjen!

Solveig

Ansattvisning og rabatterte BIFF-billetter

Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) går av stabelen fra 26. september til 4. oktober. I år, som i fjor, har vi gleden av å tilby UiBs ansatte en gratis visning før festivalen starter og rabatterte billetter under selve festivalen.

Tirsdag 12. september kl. 18:00 vil det bli satt opp en gratis visning for alle ansatte av Bill Nyes dokumentarfilm Science Guy.

Ansatte som er interesserte, kan få opp til to gratisbilletter til visningen. Billettene hentes i Magnus Barfot kinosenter eller Konsertpaleet, og billettsalget har allerede startet. Husk å ta med ansattkort!

I tillegg til ansattvisningen vil ansatte også få rabatterte billetter til kr 60 pr. stk. under hele festivalen ved framvisning av ansattkort. Tilbudet er i regi av Velferdsutvalget, og billettsalget starter 8.september.

Les mer om programmet her.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 13 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre