Månedlige arkiver: desember 2014

Nye rutiner for kandidatnummerering

Fra 1. januar 2015 ender Universitetet i Bergen ordningen for kandidatnummering ved eksamen.  Dette innebærer at studentenes studentnummer ikke lenger skal brukes som kandidatnummer.  I stedet vil kandidatene få et unikt kandidatnummer for hver enkelt eksamen.  Med denne endringen vil UiB få samme praksis som andre universiteter og høgskoler i Norge.  For mer informasjon

Avvikling av undervisningsregnskapet

Det medisinsk-odontologiske fakultet har vedtatt å ikke lenger bruke undervisningsregnskapet som har vært brukt de siste årene.  Bakgrunnen for dette er blant annet tekniske utfordringer ved systemet og at det er krevende å sikre tilstrekkelig datakvalitet.  I stedet for egenregistrering vil fakultetet forsøke å bruke data fra Felles studentsystem (FS) som grunnlag for et undervisningsregnskap.  For mer informasjon

Utlysning av Erasmus Mundus Joint Masters Degrees

Erasmus-plus_logoStudieadministrativ avdeling har lyst ut midler til Erasmus Mundus, Joint Master Degrees (EMJMD), med søknadsfrist 04. mars 2015. Institutter som er interessert i å søke om midler skal søke via fakultetet, som besørger videre søknad til Studieadministrativ avdeling. Eventuelle planer om oppretting (eller nedlegging) av studietilbud må også omtales i instituttenes utdanningsmeldinger. Klikk her for utlysningsbrev med mer informasjon. Klikk her for fullstendig programguide.

COST: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

Cost logo bilde COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa er medlemmer.  En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk.  Det er nå vedtatt å igangsette COST-aksjoner knyttet til COST’s komité «Biomedicine and Molecular Bioscences (BMBS)».  Klikk her for mer informasjon om disse aksjonene.  For mer informasjon om generelle COST-aksjoner, klikk her.  For søknadsskjema klikk her .

Eksamenstid og førjulsstrid

Eva Gerdts

Da er vi i advent igjen, og mange emner skal ha eksamen før årets høstsemester avsluttes 12.12.14. Det er en travel tid både for studenter, undervisere, sensorer og studieadministrasjonen. I tillegg pågår detaljplanleggingen av ny studieplan for medisin for fullt. Denne var igjen behandlet i fakultetsstyret 26.11.14. Rammer for undervisning og eksamen ble vedtatt. I framtidens medisinerstudium blir det maksimalt 19 timer timeplanfestet undervisning per uke, og eksamen i slutten av hvert semester som tverrfaglig skal teste læringsmålene, og i slutten av 3. og 6. studieår også praktisk stasjonseksamen (OSCE-eksamen). Hvert semester vil få et semesterstyre som har ansvar for undervisning og eksamen, og K2 vil ha ansvar for 3 semesterstyrer, og for avsluttende eksamen 6. studieår. For at semesterstyrene skal få best mulig grunnlag for sitt viktige planarbeid er det nå tid for at fagområdelederne i samråd med emneansvarlige samler underviserne og planlegger når og hvordan undervisningen skal gjennomføres i ny studieplan. En detaljert plan for fordeling av studiepoeng mellom emner i ulike semestre er utgangspunkt for dette viktige arbeidet. Første studieår i ny plan starter høsten 2015, høsten 2016 starter ny studieplan også i 4. studieår. Det blir dermed 4 år overgangsfase med undervisning både etter ny og gammel plan. Jeg vet at flere fagområder er godt i gang, og det er viktig å ferdigstille vår del av undervisningsplanleggingen snarlig. Jeg ber om at dette oversendes studieleder innen 31. januar, 2015. Oppdatert informasjon om studieplanen finner du på http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib

Lykke til med dette viktige arbeidet!

Eva

Horizon 2020 – Spotlight: Scoping papers Work programmes 2016/17

Scoping papers are working documents, sent to the Programme Committee for the Horizon 2020 Specific Programme for discussion in the context of the preparation of the Horizon 2020 Work Programme 2016-2017. As such, information and descriptions of activities indicated in this document may not appear in the adopted Work Programme 2016-2017, and likewise, new elements may be introduced.

The scoping papers released so far set out in more detail the coming main priorities for each part of the Horizon 2020 Work Programme. Member States, European stakeholders and initiatives from society and industry, as well as Horizon 2020 Advisory Groups have been consulted throughout 2014, and their input has been taken into account for strategic programming and drafting the scoping papers. After another round of Advisory Groups consultations on developing the Work Programme contents, the adoption of the Work Programme for 2016-2017 is planned in the third quarter of 2015.

The Horizon 2020 Strategic Programming Document which gives guidance for the development of the Work Programme 2016-2017 defines the key priorities for the framework program 2016/17 and the Focus Areas which are relevant to Pillar 2 (Industrial Leadership) and 3 (Societal Challenges). Compared to the current programme where 12 Focus Areas had been identified, the draft specifies 9 candidate areas whereof 3 are new ones: Internet of Things, Automated road transport and Industry 2020 and Circular Economy. Personalizing health and care which has been a focus area of the last strategic programme, does not longer appear, but will still have its anchoring within the Societal Challenges Pillar as one individual Call on Promoting healthy ageing and personalised healthcare. 5 subareas are specified in the scoping paper on “Health, demographic change and well-being”:

1. Ageing: from early development to the elderly
2. Translational research
3. Population health and health promotion & sustainable health and care systems
4. Infectious diseases
5. ICT for health

The scoping papers are, although they are confidential documents, available at certain websites and through the national Research Councils. You can look at them here.

Oppfølging av HMS-seminaret

Som oppfølging av HMS- seminaret i høst vil vi minne om gjennomføring av medarbeidersamtaler for 2014. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres med nærmeste leder.

Alle i hovedstillinger skal få tilbud om en slik samtale. Teknikere og stipendiater har medarbeidersamtale med sin forskningsgruppeleder. De som ikke har fått et slikt tilbud i 2014 kontakter sin forskningsgruppeleder.

Professorer i hovedstillinger vil få tilbud om medarbeidersamtaler i 2015 når instituttleder er tilsatt.

hms

Nettverkslunsj – Forskerskolen i klinisk medisin

Forskerskolen inviterer alle interesserte stipendiater til nettverkslunsj mandag 15 desember klokken 11:30 i konferanserommet, 3 etasje, BB-bygget.  Følgende kandidater vil presentere sin forskning denne gangen:

1.  Øystein Solberg Eikrem, stipendiat.

Tittel:”Correlation of Transcriptome Sequencing Data from Formalin-Fixed Paraffin-Embedded vs. RNAlater® stored Kidney Biopsies” Group:Renal Research Group. K1.

2.  Yunpeng Ding,  stipendiat.

Tittel:  “Plasma glycine levels and risk of coronary artery disease in patients with suspected stable angina pectoris”. K2.

Etter presentasjonene vil en deilig lunsj serveres – gratis!

Dersom du er interessert i å komme, send en e-post til hildur.skuladottir@gmail.com

forskerskolen_2

Midtveisevalueringer uke 50

Laeya Abdoli Najmi
Onsdag 10. desember, kl. 13:45-14:45
Sted: Seminarrommet, 9 etasje, Laboratoriebygget
For mer informasjon klikk her.

Andre Sulen
Fredag 12. desember, kl. 10:00-11:00
For mer infomasjon  klikk her
Sted: Seminarrommet, 7 etasje, Laboratoriegbygget

Leslie Sofia Pareja Eide
Tirsdag 9. desember, kl. 08:30-09:45
Sted: SAS Hotel, Bryggen
For mer informasjon klikk her.

Disputas uke 50

moyo_sabrina_picture_2Sabrina John Moyo disputerer for Ph.d. graden mandag 8. desember 2014.

Prøveforelesning: Mandag 8.desember 2014 kl. 09:15

Oppgitt emne: “Molecular diagnostics – a means to reduce burden of disease in children in resource poor settings?”

Disputas: Mandag 8. Desember 2014 kl 11:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “Viral diarrhea in children under two years of age in Dar es Salaam, Tanzania”

1. opponent: Ph.d. Johan Nordgren, Linköping Universitet, Sverige

2. opponent: Ph.d. Frank Olav Pettersen, Oslo Universitetssykehus

Oppslag  pressemeldingen