Månedlige arkiver: april 2014

Æresalumn

alum

UiB skal for første gang utnevne en “æresalumn”, og inviterer alle studenter og tilsatte til å nominere kandidater.

Kriterium:
– Kandidaten må ha utdanning fra UiB (studiepoeng).
– Kandidaten må ha gjort en ekstraordinær innsats for Universitetet i Bergen, fakultetene, institutt eller sentre, eller innenfor sitt fagområde/arbeidsfelt.

Nominering:
– Forslag til kandidat(er) kan sendes til alumni@uib.no
– Innsendingsfrist: 9. april.
– Studentene vil bli informerte om muligheten til å nominere kandidater via Mi side.

For mer informasjon.
Tildelingen vil skje på Alumnusdagene ved UiB 10. mai 2014.

Oversikt over endringer i FRIMEDBIO siden 2013

  • Endring for prosjektledere som har FRIPRO-prosjekter over tre år. De kan søke om midler til et nytt prosjekt når det har pågått i tre år, selv om prosjektet ikke er ferdig.
  • Endringer for Unge forskertalenter og Personlig postdoktorstipend
    • For Unge forskertalenter er det fra i år krav om at det skal være gått minst to år siden godkjent disputas.
    • For Personlig postdoktorstipend innføres det et krav om utenlandsopphold på mellom tre og tolv måneder.
  • Fra i år er opprettet et eget mobilitetsstipend for yngre forskere under FRIPRO. Stipendet er treårig. De to første årene skal være ved en institusjon i utlandet og det tredje året i Norge. Stipendene er åpne for søkere fra alle fag.

Søknadsfristen er 21. mai.

Mer info om FRIPRO her, selve utlysningen blir aktiv fra 9/4.
Mer om Frimedbio.

Valg i gruppe B til instituttråd 2014

Instituttene må gjennomføre valg av representanter fra gruppe B (undervisnings- og forskerstillinger) til instituttrådene. Valget vil foregå 8.-13. mai 2014. Frist for innsending av forslag til kandidater til instituttrådet er 23. april. Innsendte forslag må signeres av  minst 3 stemmeberettigede personer i gruppe B.  Send forslag til irene.hjelmaas@k2.uib.no

Klikk her for mer informasjon.

Valg gruppe B

Disputaser uke 11

cecilie_caspersenCecilie Caspersen disputerer for Ph.D graden torsdag 10. april 2014.
Prøveforelesning: Torsdag 10. april  2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: «Påvisning av inflammasjon i luftveiene – metoder og betydning i klinikk og idrett»
Disputas: Torsdag 10. april 2014  kl. 12:15
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Oxygen concentration in inhaled gas and nitric oxide concentration in exhaled gas”
1. opponent: Forsker Jonny Hisdal, Universitetet i Oslo
2. opponent: Overlege Anne Kristin Møller Fell, Sykehuset Telemark
Oppslag og Pressemelding

lolandKjetil Halvorsen Løland disputerer for Ph.D graden onsdag 9. april 2014.
Prøveforelesning: Onsdag 9. april  2014 kl. 09:00
Oppgitt emne: ”Revaskularisering av hjertesviktspasienter?”
Disputas: Onsdag 9. april 2014  kl. 10:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: ”Folic acid supplementation and biomarkers of progression of sub-clinical coronary atherosclerosis in patients with stable angina pectoris – A WENBIT sub-study based on coronary angiography and intravascular ultrasound”
1. opponent: Professor David Erlinge, Universitetet i Lund, Sverige
2. opponent: MD/Ph.d. Torfi Fjalar Jónasson, Læknasetrid Medical Center, Reykjavik, Island
Oppslag og Pressemelding