Forfatterarkiv: lmo032

HMS-seminar med oppdrift

bilde (1)Mange er enig om at årets HMS-seminar var «the best HMS-seminar ever». Vi fikk et være med på et variert program med gruppeundervisning og problemløsning i smågrupper, «feel good» seminar med Marco Elsafadi og paneldebatt med tema – hvordan kan K2 bli en bedre arbeidsplass.

HMS-seminaret blir lett som julegudstjenester, det er koselig og trivelig å høre om Jesusbarnet i krybben og synge julesanger, men så går det i glemmeboken til neste jul. Denne gangen vil jeg i hvert fall at noe av budskapet skal omsettes i praksis.

Marco Elsafadi snakket om sine erfaringer som idrettsutøver og bedriftsleder – om høflighet og raushet. Han fortalte om Daniel som alltid hilste på alle ved navn, kokte kaffe og skape et godt miljø rundt seg på arbeidsplassen, om latter og raushet. Det kan høres banalt ut for «hard core scientists», men det er faktisk viktig at folk trives – da blir arbeidsgleden stor, produktiviteten og kreativiteten større. Oppfordringen er gitt, hils på alle og lær gjerne navnet på noen du ikke kjenner.

Paneldebatten var konstruktiv og engasjerende. Et tema som flere tok opp var felles møteplasser. K1/K2 seminarene og K2 nytt er eksempler på møteplasser som jeg mener fungerer godt. Helge Ræder foreslo et diskusjonsforum alla Harvard catalyst. Da vi ikke har mulighet til å lage intranetsider for K2 har vi denne uken lansert K2  katalysator på Facebook som vårt «intranet». Tanken er at Facebooksiden kan fungere som et torg der man kan spørre om saker som samarbeid, gode råd når PCR-reaksjonen ikke går, er det noen som har det og det utstyret, eller om et kjemikalium du trengte i går som er vanskelig å få tak i. Videre kan sidene brukes til å annonsere faglige og sosiale aktiviteter og diskutere aktuelle saker. Dere er herved alle invitert til å delta!

Ellers vil vi presentere oppsummeringene fra gruppearbeidene i de kommende K2-nytt slik at heller ikke det går i glemmeboken. Hermed er HMS på dagsordenen hele året.

Med ønske om en produktiv helg og uke,

Eystein Husebye

Fungerende instituttleder

Fokus og struktur for ferdighetstrening

Eva GerdtsEtter avvikling av turnustjenesten er en naturlig arena for ferdighetstrening forsvunnet. Våre nyutdannete leger autoriseres ved gjennomført profesjonsstudium med bestått eksamen. Både myndigheter, arbeidsgivere og pasienter har forventninger til hvilke prosedyrer en hvilken som helst ny-utdannet lege behersker. Dette setter nye krav til ferdighetstrening som del av undervisningen. Harmoniserte krav til hvilke ferdigheter som skal inngå i profesjonsutdanningen medisin er under utarbeiding. Bygging av nytt ferdighetssenter på MOF har høy prioritet i dekanatet. K2 har fagansvar for ferdighetssenteret. For å fremme undervisningsarbeidet ved ferdighetssenteret, og gi bedre oppfølgning av studentlærerne som arbeider ved ferdighetssenteret, har K2 sammen med K1 oppnevnt en faggruppe for ferdighetssenteret. Faggruppen ledes av professor Sverre Lehmann. Med seg har han erfarne undervisere både fra K2 og K1. Jeg er overbevist om at denne faggruppen vil bidra til økt fokus og bredde på ferdighetstreningen. Samtidig er det viktig å understreke at ikke all ferdighetstrening bør, kan eller skal gjennomføres på ferdighetssenteret, men må foregå integrert i vår egen undervisning på sengepost, laboratorium eller poliklinikk. Ikke minst praksisperiodene ved de samarbeidende sykehus er her svært viktige arenaer for å dokumentere at nøkkelferdigheter beherskes.

Eva

Seminar: Kvalifisert og kompetent til Dovre faller?

Er endringsviljen i universitets- og høyskolesektoren i takt med arbeidslivets behov?
Vi har friskmeldt oss fra mastersyken, men hva er det reelle kompetansebehovet fremover?
Er tverrfagligheten i våre utdanningstilbud tilpasset yrkeslivet studentene møter?
Og hva mener vi egentlig når vi snakker om kvalitet?

Dette er noen av spørsmålene som stilles på seminaret “Kvalifisert og kompetent til Dovre faller?” som Universitets og høyskolerådets utdanningsutvalg og Høgskolen i Bergen arrangerer 14. november.

For mer informasjon

For påmelding

Nominasjon av deltakere til 65th Lindau Nobel Laureate Meeting

“European science foundation” (ESF) har blitt invitert til å nominere unge fremragende forskere til deltakelse på “65th Lindau Nobel Laureate Meeting” som arrangeres 28.juni til 3. juli 2015. Les mer om dette her.  Nominasjoner av forskere fra K2 sendes til kristian.jensen@k2.uib.no innen fredag 14. november, og videreformidles av ham. Mer informasjon om “Lindau Nobel Laureate Meetings” finner du her.

Utstyr ved Klinisk institutt 2

Roland JonssonKlinisk institutt 2 har et stort utvalg av både avansert og mindre avansert vitenskapelig utstyr. Offisielt tilhører alt utstyr som er tilgjengelig ved instituttet universitetet som helhet. Alle er velkommen til å bruke utstyret, men vi bør være vaktsom i forbindelse med dette. I tillegg er det visse regler som må følges – disse er ramset opp nedenfor.

Hovedregler for brukere som ønsker å benytte utstyr ved Klinisk institutt 2

• Alltid spør om tillatelse til å bruke utstyret før du begynner å bruke det.

• Kontaktinformasjon til hovedansvarlig for utstyret er notert på de ulike instrumentene eller ved inngangen til rommet hvor utstyret er tilgjengelig.

• Alltid pass på at man får nødvendig opplæring før bruk av utstyret.

• Alltid rapporter til hovedansvarlig for utstyret dersom problemer oppstår.

• Alltid registrer bruken av utstyret i loggboken som tilhører utstyret.

Den komplette listen over utstyr tilgjengelig på instituttet finnes her:

Det er viktig for oss at lister for nytt utstyr holdes oppdatert. Når du har mottatt nytt utstyr, vennligst rapporter dette til Kjerstin.Jakobsen@k2.uib.no

Ønsker for nye instrumenter/nytt utstyr kan også sendes til Kjerstin.Jakobsen@k2.uib.no

Vær obs på at utstyr som ligger under de tre kjernefasilitetene ved instituttet er under overoppsyn av ansatte ved kjerneavdelingen og ligger under kjerneavdelingens egen administrasjon.

Lykke til med alle tekniske detaljer

Roland

HMS runder på K2 desember 2014

Advarsel skiltHMS-runde er en fysisk gjennomgang av lokaler, utstyr og arbeidsmetoder for å kartlegge fare for sykdom og skade på personell, miljø og materiell og vurdere behov for tiltak. Forhold som har betydning for brannvern og ytre miljø (t.d. farlig avfall og utslipp) skal også vurderes. Eksempler på forhold som skal kartlegges er feil og mangler på møbler og utstyr, sjenerende støy, mangelfull belysning, redusert luftkvalitet, varme, dårlig orden og renhold eller blokkerte rømningsveier.

Det vil bli gjennomført HMS- runder på K2:
2. desember kl 1300 til 1600 i Lab bygget.
3. desember kl 0900 til kl 1100 på Barneklinikken
8. desember 1000 til 1200 på Kvinneklinikken.

Linker til sjekklistene som skal gjennomgås finner du her

Alle forskningsgruppene må gå igjennom sjekklisten, og melde inn og følge opp evt avvik.
Uke 46 er deadline for innlevering av skjema til Irene Hjelmaas

Det er lovet en psykososial arbeidsmiljø undersøkelse i begynnelsen av 2015, i regi av HMS- avdelingene

Faglig-pedagogisk dag 6. februar 2015

Kontor for etter- og vidareutdanning inviterer alle fagmiljøa ved UiB til å kome med forslag til innlegg på fagdagen. Innlegga kan ha form som ei ordinær forelesing på ein til to undervisningstimar, men fagmiljøa kan òg velje å sette saman forelesingsrekker eller miniseminar innan eit fagområde eller tema. I den vidaregåande skulen blir det undervist i eit mangfald av fag ved ulike utdanningsprogram med mykje tverrfagleg prosjektarbeid, og emne frå fagområde ved alle fakultet og faglege einingar er difor aktuelle som forelesingstema. For mer informasjon

Frist for innmelding av innlegg er 20. november. Innlegga meldes inn via denne lenka

Nyhetsbrev fra organisasjonsutviklingsprosjektet ved UIB

forsidecollage_2Universitetet i Bergen har satt i gang et organisasjonsutviklingsprosjekt for å utvikle de sentraladministrative tjenestene, og har som abisjon at alle ansatte skal ha god kjennskap til prosjektet. Prosjektets nettsider utgjør en hovedkanal for informasjon til ansatte. I tillegg er det sendt ut nyhetsbrev om prosjektet som du kan lese her 

Styrer vi systemet eller er vi dets slaver? – noen tanker i forkant av HMS-seminaret

Eystein 2Neste uke arrangeres K2 sitt HMS seminar, forhåpentligvis kommer du dit for å lære om samarbeid og arbeidsglede – viktige faktorer for at K2 skal være en god arbeidsplass.

Jeg holder akkurat nå på å lese Sapiens – a Brief History of Humankind skrevet av den Israelske historikeren Yuval Harari ved Hebrew University. Den gir en fascinerende gjennomgang av Homo Sapiens – det vise mennesket – sin historie; eller som Harari kaller oss; The deadliest species in the annals of biology.

En av de store omveltningene i vår historie er jordbruksrevolusjonen som fant i Midt-Østen ca 12000 før Jesu fødsel. Før det var Homo Sapiens en jakter og samler som forflyttet seg dit maten fantes. Jordbruksrevolusjonen skjedde ved at hvete ble kultivert og dyrket. Tradisjonelt fremstilles dette som et stort fremskritt, men Harari stiller spørsmålet: var det mennesket som tok kontrollen over hveten eller var det hveten som tok kontrollen over mennesket? Jordbruksrevolusjonen førte til at Homo Sapiens ble bonde og bofast, men han måtte jobbe mer og hardere – så, luke, gjødsle og vanne under ubarmhjertig sol. Fra å være et relativt fritt individ som kunne forflytte seg og samle og jakte seg til et variert kosthold, ble kosten nå mer ensidig og han ble mer sårbar for hvordan klima og vær påvirket avlingene. Dette ga tidvis malnutrisjon, hungersnød og død; uvante, repetitive og ufysiologiske arbeidsoppgavene ga belastningsskader. Den store fordelen var imidlertid høy matproduksjon som gav mat til å mette mange munner; byer og samfunn som vokste opp rundt åkerlappene, men med dem kom epidemier og kriger. Fremskrittet som raskt viste seg å være helt irreversibelt, hadde en rekke negative effekter.

Man kan dra mange paralleller til nyere historie. Da jeg startet forskning som student hadde vi hverken pc, www eller e-post, noe som i dag er uunnværlige hjelpemidler(?). Før skrev man brev når man hadde noe viktig på hjertet. Nå spyr vi alle ut e-poster i et stadig økende tempo og omfang. Er vi herrer over IT-revolusjonen eller er vi blitt dens slaver? – og hvordan påvirker dette HMS på vår arbeidsplass.

Dette er noe vi kanskje kan tenke på mens vi venter på HMS-seminaret 05. November.

Vell møtt!

Eystein Husebye

Fungerende instituttleder

DISPUTASER UKE 44

slettomGrete Slettom disputerer for Ph.D graden mandag 27. oktober 2014.
Prøveforelesning: Mandag 27. oktober 2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: “Treatment of acute myocardial infarction. How could patient outcome be further improved?”
Disputas: Mandag 27. oktober 2014 kl. 12:15
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “A systematic approach to the use of insulin to prevent reperfusion injury in porcine ST-elevation myocardial infarction”
1. opponent: MD, PhD Jose PS Henriques, Academic Medical Center, Amsterdam, Nederland
2. opponent: Professor Rune Wiseth, NTNU, TrondheimOppslag og pressemelding
Oppslag  og pressemelding Grete Slettorm

Global-Dagens_medicin_norge-Bilder-Portretter-Vegard Skalstad Ellensen 250Vegard Skalstad Ellensen disputerer for Ph.D graden mandag 27. oktober 2014.10.20
Prøveforelesning: Mandag 27. oktober 2014 kl. 10:30
Oppgitt emne: “Perifer arteriesykdom i et globalt perspektiv. Hvordan endres epidemiologiske forhold og behandling?”
Disputas: Mandag 27. oktober 2014 kl. 12:15
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Intimal hyperplasia. Experimental and clinical studies”
1. opponent: Professor Martin Björck, Uppsala Universitet, Sverige
2. opponent: Professor Truls Myrmel, Universitetet i Tromsø
Oppslag  og pressemelding

Miniseminar om prosjekter for mutasjonsanalyser av sarkomsvulster som utgangspunkt for individualisert behandling.

NCGC (National Cancer Genetics Consortium, ledet av Ola Myklebost) samarbeider med klinikere for å kartlegge mutasjoner og molekylærbiologiske mekanismer som kan danne utgangspunkt for individualisert målrettet behandling ved ulike tumortyper. En nasjonal kartlegging av mutasjoner ved høygradige sarkom (NoSarC) står for tur. En av NCGC sine internasjonale samarbeidspartnere er professor David Thomas, direktør for The Kinghorn Cancer Institute ved The Garvan Institute for Medical Research i Sydney, Australia. David Thomas er en velrennomert onkolog med engasjement i både klinisk, molekylær- og cellebiologisk forskning.

Ola Myklebost ønsker å invitere alle onkologer ved Kreftavdelingen/barneklinikken, legene ved forskningsposten, samt medlemmene i sarkomgruppen ved HUS til et miniseminar med David Thomas. Ola Myklebost vil holde en kort introduksjon om NoSarC. Deretter vil David Thomas holde foredrag om International Sarcoma Kindred Study (en global genetisk, biologisk, epidemiologisk og klinisk kartlegging av spørsmål omkring arvelighet ved sarkom) samt om en ny persontilpasset strategi for klinisk utprøvning ved sjeldne kreftformer der det er svært vanskelig å bevise effekt av medikamenter rettet mot spesifikke egenskaper ved svulster med bestemte mutasjoner.

Tid og sted: Mandag 13.oktober kl 10-12, Laboratoriebygget, 6. etasje, møterom 6.1 og 6.2

Referat fra internseminar ved KG Jebsen-Senter for Diabetesforskning

KGJ gruppen mars 2014. Sv-Hv.JPGHvert halvår arrangerer KG Jebsen-Senter for Diabetesforskning et dagsseminar for alle som er tilknyttet senteret. Internasjonalt samarbeid var fokus for seminaret 25. september.
Det er blitt tradisjon å holde seminaret i Urdihuset. I hyggelige omgivelser møtes medlemmer for å diskutere og dele forskningserfaring for å nå et felles mål, å fremme  diabetesforskning.
Seminaret ble åpnet av professor Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering ved Universitetet i Bergen. Hun gav en fin oversikt over hvilke samarbeidsavtaler UiB har med andre institusjoner i verden, og hvilke muligheter som finnes for finansiering og etablering av internasjonalt samarbeid både innen utdanning og forskning.

Deretter fulgte flere inspirerende innlegg fra professor Pål. R. Njølstad, postdoktor Simon Dankel, professor Anders Molven og førsteamanuensis Jørn Sagen som alle har hatt et eller flere forskningsopphold i USA, ved bl.a. Broad Institute of Harvard and MIT, Harvard Medical School, University of Chicago og Baylor College of Medicine. De delte sine erfaringer, både på det profesjonelle og det personlige plan. Alle understreket viktigheten av å reise ut for å få inspirasjon og nye ideer, etablere samarbeid, få tilgang til nye materialer og ikke minst å møte nye mennesker. De gav også eksempler på hvordan tilfeldigheter kan føre til gode samarbeid og tilslutt publikasjoner i anerkjente tidsskrifter som Nature, Cell og PNAS.

Les videre

Norskkurs for tilsette ved UiB og deira ektefeller/partnarar

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ønsker å informere om at søknadsskjemaet for Norskkurs for tilsette ved UiB og deres ektefeller/partnere for våren 2015 er åpent! Tilsette må ha et tilsettingsforhold på minst 6 månadar i full stilling for å søke. Det gis garanti om kurstilbod til tilsette/partnere som søker innen fristen 1. november.
For mer informasjon og søknadsskjema

Utlysning av midler til utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA

SIUSenter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er ei nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet. SIU lyser ut midler til utdanningssamarbeid mellon norske aktører og aktører i Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA.

Utlysningen har tre kategorier:
• Long term cooperation – fireårige prosjekt som kan få støtte på opp til 2.000.000 totalt i prosjektperioden (2015-18).
• Limited cooperation activities – toårige prosjekt som kan få støtte med inntil 300.000 totalt.
• Preparatory visits – reisestøtte for søkarar med partnarar i Japan eller Sør-Korea, inntil 70 000.

Søknadsfrist onsdag 5. november 2014. For mer informasjon

Valg av verneombud

Innenfor verneområdet til klinisk institutt 2 skal det velges 4 verneombud (to fra lab bygget, en fra kvinneklinikken og en fra barneklinikken). I tillegg trengs to varaverneombud. Oversikt over verneområdene og nåværende verneombud finnes på UiBs Ansattsider, under Verneombud. Alle ansatte innenfor et verneområde og lokale fagforeninger som organiserer ansatte i det aktuelle verneområdet, har rett til å foreslå kandidater. Forslag til kandidater til verneombud og varaverneombud sendes skriftlig på eget skjema til Synnøve Myhre innen tirsdag 21. oktober. Det endelige valget skal være holdt innen tirsdag 11.november. For mer informasjon om prosessen.

Åpent møte med en av verdens ledende forskere innen vaksineutvikling

professor Charles ArntzenBioteknologirådet inviterer til åpent møte med professor Charles Arntzen som er en av verdens ledende forskere innen vaksineutvikling, og mannen bak teknologien som brukes i ebolamedisinen ZMapp. Tid og sted: Mandag 13. oktober kl 14-16, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland universitetssjukehus, auditorium 1.
For mer informasjon og påmelding

Forslag til masterprosjekter i medisinsk biologi

Ønsker du/dere en masterstudent? Masterprogrammet i medisinsk biologi ønsker å få en oversikt over aktuelle masteroppgaveprosjekt, og ber interesserte fagmiljø melde inn forslag. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til 2 semesters fulltidsstudium. En kort beskrivelse av aktuelle masteroppgaver sendes på e-post innen 1. oktober.

K2s årlige HMS-dag

Scandic ørnenMinner om at alle holder av 5. november til K2 sin årlige HMS- dag, der fokuset blir det indre liv på K2.
Sted er det nye Hotell Ørnen vis a vis Buss-stasjonen. Dagen starter kl. 08:15 med en sesjon særlig rettet mot praktisk arbeid på lab, risikovurdering og beredskap. Fra kl. 12:00 er programmet rettet mot motivasjon, og da kommer Marco Elsafadi. Dagen avsluttes kl. 16:00. Endelig program og påmelding kommer, men hold av datoen!