Daglige arkiver: 21. juni 2024

Tar du en for laget?

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Sommeren står for døren og i denne siste lederen før ferien ønsker jeg å komme med noen betraktninger om økonomi og kultur.

K2 sin økonomi kunne i starten av året ligne et fly i stup mot bakken, men med iherdig innsats har vi lykkes å rette opp flyet. Vi taper ikke lenger høyde og ligger nå an til å lande på det budsjetterte underskuddet. Mange har jobbet iherdig for å få dette til, ikke minst Maria Holmaas og Beate Bernes. I tillegg har vi fått god hjelp av fakultetsledelsen.

Fremover blir jobben å vinne høydemeter og bli kvitt underskuddet med de tiltakene jeg tidligere har skissert; mer forskning på mindre areal, mer undervisning med færre folk, flere EU og NFR-prosjekter og mindre andel 0-dekninsbidrag, omstrukturering, eventuelt nedleggelse av kjernefasiliteter.

Skal vi få dette til må alle være villig til å «ta en for laget». Det betyr at arbeidsoppgavene og byrdene må fordeles jevnere enn det som er tilfellet i dag. Det er ikke opp til den enkelte å bestemme alle sine arbeidsoppgaver. Som underviser på universitetet kan du ikke si at, nei jeg vil ikke påta meg oppgaven som Ugle, eller jeg vil bare undervise på mitt smale spesialområde- resten får de andre ta seg av. Alle innen et fagområde må dele på Ugleoppgaven, du må kanskje vie litt mer tid og innsats til å fornye undervisningen og påta deg undervisningsoppgaver og komiteoppgaver som du ikke er helt familiær med – da blir arbeidsoppgavene jevnere fordelt.

Siden jeg også jobber på Medisinsk klinikk, får jeg anledning til å oppleve en annen organisasjon. Hver morgen samles avdelingen til morgenmøte med rapport fra vaktdøgnet og de enkelte enhetene. Man kan tenke at det går bort mye tid til et slikt felles møte, men dette møtepunktet skaper et samhold og en lagfølelse som gir seg utslag i at man tilbyr hjelp når noen er beit for folk eller trenger en ekstra hånd til å løse en oppgave – det blir mer vi enn jeg. Nå er K2 en annen type organisasjon og jeg mener ikke at vi skal ha morgenmøter, men lagånden på Medisinsk klinikk er noe vi trenger å tilegne oss for å komme å yte mer og trives bedre.

Så får alle bruke sommeren til å tenke gjennom hvordan man kan bidra til en bedre lagånd; spør ikke hva instituttet kan gjøre for deg – spør hva du kan gjøre for instituttet.

Helt til slutt, professor Silke Appel blir ny instituttleder og tiltrer så snart det er praktisk mulig, vi gratulerer og ønsker henne lykke til med arbeidet.

God sommer

Eystein Husebye

Norwegian Cancer Society’s Qualification Projects – Accelerating Research Outcome and Patient Impact

The Norwegian Cancer Society’s (NCS) aim is to prevent and fight cancer, and to ensure the best quality of life for patients and their families. Through research, prevention, information, support, advice, and lobbying, we fight cancer locally, nationally and globally. The NCS provides a considerable amount of all direct funding for cancer research in Norway, thus contributing to promoting a research environment of top international standard in the country. Furthermore, nurturing innovation and promoting novel ideas play a crucial role in advancing cancer research and enhancing patient outcomes.

Research findings frequently serve as the foundation for multiple potential commercial applications. In a qualification project, the primary objective is to thoroughly explore and pinpoint the most promising commercial application prospects, including service innovation. This initial investigation lays the groundwork for subsequent technology verification and development. Promising research and innovative solutions often take too long to reach patients. The NCS aims to accelerate this process, particularly for those applications with high patient benefit. This call focus on increasing the innovation potential of projects funded by the NCS (from 2016-2023).

Project duration:  3 months to 12 months – First/last possible start date 01.01.2025/01.07.2025
Funding scale: 200 000 to 1 000 000 NOK
Total amount of call: 8 MNOK
Application deadline: 15 October 2024 at 13:00

https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1622/details

ISIDORe services

ISIDORe project is going under its third and last year of implementation (ending January 2025) and EATRIS is offering the last set of REGULATORY & IMMUNOMONITORING TNA (trans-national access) services at NO COST!

IDORe project: services for infectious disease outbreak research

We advance pandemic preparedness with free services for researchers.

isidore-project.eu

How to get these services?

  1. Select a call that matches your research line: https://isidore-project.eu/calls/
  2. Select an EATRIS service:
    1. https://isidore-project.eu/services/immuno-monitoring-profiling/
    2. https://isidore-project.eu/services/regulatory-advice-trial-preparation-access-to-european-clinical-trials/
  3. Proceed with the pre-application process through the ISIDORe webpage and get your ISID_XXXX code
  4. Prepare your full application (download the Word form) for requesting EATRIS services and follow instructions here: https://eatris.eu/projects/integrated-services-for-infectious-diseases-outbreak-research/