Daglige arkiver: 5. april 2019

Tilbake fra Cambridge og Boston!

Jeg jobbet fire dager i uken ved Program for Population Genetics, Broad Institute of Harvard and MIT. Broad er en privat institusjon tilknyttet Harvard University og Massachusetts Institute of Technology som fysisk er lokalisert til MIT-campus i Cambridge. Området preges av et virvar av akademia, teknologi og innovasjon med en rekke giganter innen IT og farmasøytisk industri. Her kan man med de rette kontaktene spise lunsj med lederne av for eksempel Google, Novartis og Pfizer. Det gjør veien kort mellom akademi og industri.

Leder for Broad er direktør og professor Eric Lander som har vært sentral for sekvensering av det humane genomet og kartlegging av genetiske sykdommer. Eric Lander er en mester i det å skaffe midler. Under hans ledelse har Broad bygget to store bygg og huser mer enn 2000 ansatte. Forskere ved Broad er helt i fronten innen humangenetikk.

Et av målene med oppholdet var å kunne overføre noe av dette til K2. Det er mange aspekter ved Broad som jeg tror har overføringsverdi. De har stor grad av åpenhet, samarbeid, vinnerkultur og tydelig organisasjon med effektiv kommunikasjon, fokus på primæroppgavene, ivaretaking av profesjonelle og sosiale forhold hos de ansatte og merkevarebygging – forhold som jeg tror vi kan arbeide enda mer med her på K2.

Selv om jeg trives veldig godt på Broad, er det godt å være hjemme på K2 igjen. Ser frem til en spennende tid fremover. Ha en riktig god helg!

 

Kurs om Genteknologiloven starter 23.april

Arbeid med GMO (genmodifiserte organismer) er lovregulert gjennom GENTEKNOLOGILOVEN. Ved K2 arrangeres et kurs der dette lovverket blir gjennomgått; hvordan man søker om godkjenning av laboratorier, og hvordan man søker om godkjenning av prosjekter der GMO inngår. Videre vil arbeidsrutiner i laboratoriet og transport av GMO bli gjennomgått. Andre lands lovverk på dette området (EU, USA og Canada) vil også bli omtalt.

Kurset gir 3 studiepoeng, og vil passe for master- og PhD-studenter som vil arbeide med GMO enten i praksis eller administrativt (som departementer, helsedirektoratet, miljødirektoratet, VKM, Mattilsynet).

Kurset starter med noen forelesninger som dekker lovverket. Deretter vil det etter avtale med studentene bli arrangert kollokvier for diskusjoner om emnet. For godkjenning av kurset må studentene skrive en søknad (enten reell eller fiktiv) for godkjenning av enten laboratoriefasiliteter for å arbeide med GMO, eller godkjenning av et prosjekt der GMO inngår. Link til kurset: https://www.uib.no/emne/HUMGEN302

For påmelding kontakt:
Elin Heggernes 
Klinisk institutt 2
tlf: 55 97 27 63

VALGKUNNGJØRING OG INVITASJON TIL Å FREMME KANDIDATFORSLAG

MEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET GRUPPE B

Det skal velges 1 medlem (og minst 2 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B*) er satt til tirsdag 7. mai 2019. 

*) I gruppe B inngår bl.a. midlertidige stillinger i kategoriene stipendiater, postdoktorer og forskere.

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold.
Det medisinske fakultet, Armauer Hansens Hus 4. etasje, rom 416, innen kl. 15.00 tirsdag 7. mai 2019.

Gruppe B er representert i fakultetsstyret slik:

Mer informasjon her. 

MEDLEMMER TIL INSTITUTTRÅDET VED KLINISK INSTITUTT 2 – GRUPPE B

Det skal velges medlemmer fra gruppe B til instituttrådet ved Klinisk institutt 2. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement. Instituttrådet skal ha medlemmer valgt av og blant:

  • Gruppe A: Fast ansatte i undervisnings og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert)
  • Gruppe B: Midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling
  • Gruppe C: Teknisk og administrativt ansatte
  • Gruppe D: Studenter

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B) er satt til tirsdag 23. april 2019

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, Det medisinske fakultet, Armauer Hansens hus, innen kl. 15.00 tirsdag 23. april 2019.

Instituttrådet skal ha følgende sammensetning:

Mer informasjon her. 

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 15 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia