Månedlige arkiver: november 2015

Årlig kontroll av sikkerhetsbenkene (LAF-benkene) i Laboratoriebygget mandag 16/11

Mandag 16. november kommer Bryn AS fra Oslo for å gjennomføre årlig kontroll av LAF-benkene. Grunnet korte frister har vi prøvd å informere samtlige brukere direkte. Hvis du skulle ha behov for å tilpasse tidspunkt for kontrollen, ta kontakt med Ingvild i resepsjonen i åttende etasje i Lab-bygget.
Beklager korte frister og takk for at dere tilpasser dere underveis i kontrollen på mandag.

Takk!

Mvh
Ingvild Lekven Jonsvoll
Lærling, Klinisk Institutt 2
Laboratoriebygget
8.etg. Rom 8425
TLf: 55973050

Nytt system for HMS-avvik

Det medisinsk-odontologiske fakultet tar i bruk digitalt HMS-avvikssystem 10. november 2015.
Ved UiB skal alle HMS-avvik meldes, for å kunne forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell. Kunnskap om HMS-avvik er en forutsetning for å kunne ivareta et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø.

 Ansatte og studenter som oppdager HMS-avvik, skal melde fra om dette i digitalt HMS-avvikssystem. Systemet er brukervennlig og tas i bruk uten opplæring.

Mer informasjon om HMS-avvik og lenke til systemet.

Støtte fra fond og legater opnar nye dører

No er det tid for å søke om støtte frå fond og legat! Lurar du på om du skal søkje? Postdoktor Agnete Engelsen og stipendiat Maria Omsland er ikkje i tvil om kva du bør gjere, og deler gjerne av sine røynsler frå søknadsprosessen. Les meir her.Stipendiat Maria Omsland (t.v.) og postdoktor Agnete Engelsen

Stipendiat Maria Omsland (t.v.) og postdoktor Agnete Engelsen har hatt stort utbytte av å søkje om økonomisk støtte frå fond og legat ved UiB, og oppmodar unge forskarar om å søkje. Foto: Randi Holmås, UiB

Seminar om internkontroll og helseforskning

Redelighetsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet arrangerer seminar med fokus på internkontroll og rutiner for medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter ved UiB.

Seminaret vil omhandle REK og helseforskningsloven, internkontroll ved MOF og UiB sentralt, samt informasjon om forskningsserver ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Seminaret er rettet mot prosjektledere og andre som behandler personopplysninger i sine forskningsprosjekter.

Program:
REK, helseforskningsloven – Ansgar Berg, komitéleder i REK vest
Internkontroll ved UiB – Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet
Internkontroll ved MOF – Eyvind Rødahl, prodekan for forskning ved MOF
Internkontroll ved IGS – forskingsserver – Rolv Terje Lie, instituttleder ved IGS

Tid: 27.11.2015 09.00 til 11.00
Sted: BB-bygget, Auditorium

Utlysning av restmidler fra Hjørdis og Kjeld T. Hansons fond og Sigurd Monsens legat

I forbindelse med avvikling av fondene, har styret vedtatt å dele ut restmidlene i henhold til fondets formål.
Tilsammen ca kr. 190 000,- deles ut i porsjoner på opptil kr. 25 000,-
Det kan søkes om midler til drift av forskningsprosjekter inkludert midler til utstyr/materiell, deltakelse på konferanser og seminarer, besøke partnerinstitusjoner, dra på feltarbeid og studieopphold som er nødvendig for pågående forskningsprosjekter.

Søknadsfristen er 27. november 2015

Link til utlysning og søknadsskjema:
https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=QF1VLU7L921N

HMS: Hysterisk Morsom Samling 2. desember i Universitetes Aula

Jone Trovik, portrett til disputasLinda Eide (hun med grilldressen og Norske attraksjoner) vil bidra med foredraget “La deg begeistre!”  Selveste Griegakademiet setter tonen for mer avbalansert stemning.

Hva har dette med HMS (Helse-Miljø-Sikkerhet) å gjøre? Selvfølgelig er dette vel fundert, vi er da vitenskapelig ansatte:

Helse: «Humor er den beste medisin», dog litt forbehold, se (1, 2).

Miljø: Å møtes i Aulaens storslagne miljø legger til rette for kommunikasjon/samhandling både med nære og gjerne noe fjernere kolleger i K2.

Sikkerhet: Vil bli ivaretatt der og da (akutt sikkerhet; vi får nok demonstrert rømningsveier). Det at vi blir bedre kjent med hverandre og øver oss å kommunisere vil utvilsomt bidra til økt sikkerhet når vi er tilbake på respektive arbeidsplasser.

Vi vil få presentert arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomført 2015. Basert på resultatene av den gjennomføres gruppearbeid mhp hva hver av oss kan bidra med for videreutvikling.

HMS-avdelingen vil også holde mer spissede innlegg, og innimellom er det lovet god lunsj (fra Godt brød)! Mat som medisin ble dog for omfattende å ta med på referanselisten….

Velkommen!

Jone

Referanser
1. R.E. Ferner og J.K. Aronson: Laughter and MIRTH (Methodical Investigation of Risibility, Therapeutic and Harmful): narrative synthesis, British Medical Journal 2013; 347
2. Svebak S: Forlenger god latter livet? Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 4360-1

Fond og legater ved MOF

Søknadsdatabasen for fond og legater er åpnet. Mer informasjon finner du her.

Søknadsfrist er 1. desember, 2015.

Søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no/main/

Informasjon til ansatte (forskere):

I styret for Meltzerfondet ble det 20/10 vedtatt følgende i sak 21/14 (Tildelinger fra Meltzerfondet og forslag til endring av retningslinjer for tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB):

  • Styret slutter seg til at tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB gjøres som samlet tildeling til universitetet.
  • UiB deler ut støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin.
  • Forskere bruker samme nettbaserte søknadssystem som før.
  • Søknadsfristen er 1. desember, 2015.

For informasjon om vitenskapelige reiser og forskningstermin, se informasjon på UiB sine sider.

Utlysning av midler fra Skipsreder R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen.

Legatmidlene skal bidra til forskningsbaserte undervisningsmetoder og tiltak som fremmer læring. Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på nye undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert.

Ansatte, stipendiater og studenter kan søke.

Mer informasjon finner dere her: http://www.uib.no/ledelsen/82664/olsens-legat

Søknadsfristen er 1. desember, 2015.

Søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no/main/

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

DNA methylation subgroups in melanoma are associated with proliferative and immunological processes.
Lauss M, Ringnér M, Karlsson A, Harbst K, Busch C, Geisler J, Lønning PE, Staaf J, Jönsson G.
BMC Med Genomics. 2015 Nov 6;8(1):73.

Hereditary hypophosphatemia in Norway; a retrospective population-based study of genotypes, phenotypes and treatment complications.
Rafaelsen SH, Johansson S, Raeder H, Bjerknes R.
Eur J Endocrinol. 2015 Nov 5.

Serum concentrations of kynurenines in adult patients with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): a case-control study.
Aarsland TI, Landaas ET, Hegvik TA, Ulvik A, Halmøy A, Ueland PM, Haavik J.
Behav Brain Funct. 2015 Nov 5;11(1):36

Gender in cardiovascular diseases: impact on clinical manifestations, management, and outcomes.
EUGenMed; Cardiovascular Clinical Study Group, Regitz-Zagrosek V, Oertelt-Prigione S, Prescott E, Franconi F, Gerdts E, Foryst-Ludwig A, Maas AH, Kautzky-Willer A, Knappe-Wegner D, Kintscher U, Ladwig KH, Schenck-Gustafsson K, Stangl V.
Eur Heart J. 2015 Nov 3.

Disputas uke 48

Kine Susann W. EdvardsenKine Susann Waade Edvardsen disputerer for Ph.d. graden fredag 27.november 2015
Prøveforelesning: Fredag 27. november 2015, kl. 09.15
Oppgitt emne: ”Pathogenetic mechanisms of autoimmunity”
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 27.November 2015, kl. 11:15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Autoimmunity and viral immunity in Addison’s disease”
1st opponent: Docent Päivi Saavalainen, Universitetet i Helsinki, Finland
2nd opponent:Professor Maria Jenmalm, Universitetet i Linköping, Sverige

Pressemelding

Disputas uke 48

nilsen_vegardVegard Nilsen disputerer for Ph.d. graden tirsdag 24.november 2015
Prøveforelesning: Tirsdag 24. november 2015, kl. 10.15
Oppgitt emne: “Metoder for å fremme atferdsendring i klinisk hverdag”
Sted:Undervisningssenteret, Sørlandet Sykehus, Kristiansand
Disputas: Tirsdag 24.November 2015, kl. 12.00
Sted:Undervisningssenteret, Sørlandet Sykehus, Kristiansand
Avhandlingens tittel:Lifestyle intervention in patients at risk of type 2 diabetes”
1st opponent Professor Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet, Stockholm
2nd opponent: Professor Sigmund Alfred Anderssen, Norges Idrettshøgskole

Pressemelding

Nytt om navn

1 Indu dharVi presenterer Dr. Indu Dhar, Postdoktor på KG Jebsen Senter for Diabetesforskning, her ved K2. Indu begynte med sitt postdoktorprosjekt i august 2015, under veiledning av professor Ottar Kjell Nygård. Hvis noen ønsker å si hei, finner dere henne i 4 etasje i laboratoriebygget.

Inspeksjon av auditorier og undervisningsrom

Ingvild Jonsvoll i K2-resepsjonen har startet med inspeksjon av Universitetets auditorier i Sentralblokken, KK og BKB 1-2 ganger i måneden, for å sjekke at IT-utstyret fungerer, og at det er nok kritt med mer i rommene. Hun sørger også for at auditorier har oppdatert kontaktinformasjon til både IT-assistent og K2-resepsjonen.
Resepsjonen ved Ingvild kan kontaktes om det er mangler i rommet utover IT-utstyret.

Kontakt Ingvild hvis du har innspill eller spørsmål til denne inspeksjonen.

Invitasjon til PhD-Stafett 2015 onsdag 9. desember

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB inviterer alle Ph.d.- kandidater som skriver avhandlinger med kjønnstematikk, til seminar. Alle ph.d.-kandidater som skriver avhandlinger med en tematikk som empirisk eller teoretisk, omhandler kjønn, er velkomne til et tverrfaglig seminar onsdag 9. desember.
Ph.d.- stafetten blir et heldagsseminar der alle får 15 minutter til å legge fram prosjektene sine. Deretter setter vi av minimum 15 minutter til diskusjon av innlegget. På denne måten får kandidatene muligheten til å knytte nyttige kontakter på tvers av fagdisiplinene og til å få innspill fra fagpersoner på SKOK.
Er du interessert i å delta, meld deg på via denne linken innen 1. desember. Her blir du bedt om å laste opp maks en halv side om prosjektet ditt (abstract).

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med idunn.tandstad@uib.no innen 1. desember.
Tid: Onsdag 9. Desember 2015
Sted: Ida Blom’s hus, Allégaten 34, seminarrommet, 3. etasje
www.uib.no/skok

Invitasjon til UiB sin første læringskonferanse: VilVite tirsdag 10.11. kl. 08:30-16:00

Vi vil gjerne informere om Læringskonferansen 2015 i regi av miljøet for universitetspedagogikk ved UiB.

Som del av programmet vil det blant annet være en egen sesjon om UiBs kommende læringsplattform Canvas og mulighetene som ligger i denne for undervisere ved UiB.

Deltakelse er gratis. Påmelding skjer her.

Med vennlig hilsen
Ørjan Leren
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 58 64 85

Midtveisevalueringer uke 46

Maria Omsland
Torsdag 12. november, kl. 09:00-10:00
Sted: Møterom 5.1/5.2. 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Gruo Kristin Melve
Torsdag 12. november, kl. 12:45-13:45
Sted Møterom 5.1/5.2. 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Kai Triebner
Torsdag 12 november, kl. 14:45-15:45
Sted: Møterom 5.1/5.2. 5.etasje Laboratoriebygget
For mer informasjon

Disputas uke 46

brannsether-ellingsen_benteBente Brannsether- Ellingsen disputerer for Ph.d. graden fredag 13. november  2015
Prøveforelesning:  Fredag 13. november 2015, kl. 09:15
Oppgitt emne:  “Pubertal timing; secular trends, diagnostic and therapeutic aspects”
Sted: Aulaen, 2. etasje Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Disputas: Fredag 13. november  2015, kl.10:30
Sted:  Aulaen, 2. etasje Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Overweight and obesity in children: a study of weight-related anthropometric variables in childhood”
1. Opponent: Professor Anders Juul, Universitetet i København, Danmark
2. Opponent :Førsteamanuensis Rønnaug Ødegård, NTNU, Trondheim

Pressemelding

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Salivary IgA from the sublingual compartment as a novel noninvasive proxy for intestinal immune induction.
Aase A, Sommerfelt H, Petersen LB, Bolstad M, Cox RJ, Langeland N, Guttormsen AB, Steinsland H, Skrede S, Brandtzaeg P.
Mucosal Immunol. 2015 Oct 28.

Circulating Concentrations of Vitamin B6 and Kidney Cancer Prognosis: A Prospective Case-Cohort Study.
Muller DC, Johansson M, Zaridze D, Moukeria A, Janout V, Holcatova I, Navratilova M, Mates D, Midttun Ø, Ueland PM, Brennan P, Scelo G.
PLoS One. 2015 Oct 27;10(10):e0140677.

A genome-wide analysis of the response to inhaled β2-agonists in chronic obstructive pulmonary disease.
Hardin M, Cho MH, McDonald ML, Wan E, Lomas DA, Coxson HO, MacNee W, Vestbo J, Yates JC, Agusti A, Calverley PM, Celli B, Crim C, Rennard S, Wouters E, Bakke P, Bhatt SP, Kim V, Ramsdell J, Regan EA, Make BJ, Hokanson JE, Crapo JD, Beaty TH, Hersh CP; ECLIPSE and COPDGene Investigators; COPDGene Investigators—clinical centers; COPDGene Investigators-clinical centers.
Pharmacogenomics J. 2015 Oct 27.

Metabolic Tumor Volume on 18F-FDG PET/CT Improves Preoperative Identification of High-Risk Endometrial Carcinoma Patients.
Husby JA, Reitan BC, Biermann M, Trovik J, Bjørge L, Magnussen IJ, Salvesen ØO, Salvesen HB, Haldorsen IS.
J Nucl Med. 2015 Aug;56(8):1191-8.

HIV patients with latent tuberculosis living in a low-endemic country do not develop active disease during a 2 year follow-up; a Norwegian prospective multicenter study.
Pullar ND, Steinum H, Bruun JN, Dyrhol-Riise AM.
BMC Infect Dis. 2014 Dec 17;14:667.