Månedlige arkiver: februar 2015

Disputas uke 8

Nginamau, ElisabethElisabeth Sivy Nginamau disputerer for Ph.d. graden fredag 20.februar 2015

Prøveforelesning: Torsdag 19.februar 2015, kl.14.15
Oppgitt emne: “The pathogenic role of aototigens and their posttranslational modifications in the Development of autoimmune disease”
Sted: Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Fredag 20.februar 2015, kl.10.15
Sted: Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Expression and possible mechanisms of autoantigenic selection of Ro52, Ro60 and La48 in Sjøgren’s syndrome”
1. Opponent: Ph.d. Peter Szodoray, Rikshospitalet, Oslo
2. Opponent : Assitant Professor Tomasz Kantyka, Jagiellonian University, Krakow, Polen

 

Disputas uke 8

Photo_TheofylaktopoulouDespoina Theofylaktopoulou disputerer for Ph.d. graden fredag 20.Februar 2015

Prøveforelesning: Fredag 20. februar 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Stress and tryptophan metabolism”
 Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag
Disputas: Fredag 20.februar 2015, kl.12.30
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag
Avhandlingstittel: “Deteminants of circulating kynurenines and related markers of inflammation. Across-sectional study using data form the Hordaland Health study”
1. Opponent: Professor Dietmar Fuchs, Univeritetet i Innsbruck, Østerrike
2. Opponent : Ph.d. Aye-Mu Myint, Ludwig-Maximilians Universitet, Munchen, Tyskland

Forskerutdanning ved Klinisk institutt 2

Roland JonssonEn gang for året må klinisk institutt 2 rapportere til fakultetet hva som har blitt utført for å forbedre kvaliteten på forskerutdanningen for våre 140-145 aktive stipendiater.  I 2013 rapporterte vi at organiseringen av pliktarbeidet for UiB-finansierte stipendiater måtte forbedres, forskerskolene måtte promoteres bedre, samt at instituttet burde ha økt fokus på å etablere nye forskerkurs, karriereplanlegging og mobilitet for stipendiatene.

Har dette blitt fulgt opp?  Ja, i stor grad.  Rutinene for å organisere pliktarbeidet (25%) for UiB-finansierte stipendiater har blitt mer ryddig.  I henhold til forskerskolene har den nye seminarrekken «Perspectives in translational medicine» blitt en stor suksess med spennende og interessante forelesninger organisert av Forskerskolen i Klinisk Medisin.  Og Bergen Research School in Inflammation har etablert nye kurs (flowcytometri) og sett en økning i antall påmeldte til immunologi kursene.

I fremtiden vil det også bli en prioritet, i samarbeid med veilederne, å sette fokus på karriereplanlegging og økt mobilitet for stipendiatene gjennom for eksempel utveksling med andre grupper/laboratorier.  Noen av kandidatene våre har hatt mulighet til å reise på spennende utenlandsopphold, men dette burde ha vært mye mer implementert.   Det bør også trekkes frem at forskningsgruppelederne oppfordres til å ha årlige møter med stipendiatene gjennom medarbeidersamtaler for slik å kartlegge eventuelle problemer, misforståelser utenom de årlige framdriftsrapportene.

Det har ikke vært et problem å få ut doktorgradsavhandlinger ved klinisk institutt 2 i 2014; totalt har 23 kandidater fullført en doktorgrad og avlagt disputas.  I tillegg er det generelt gode forhold mellom veilederne og stipendiatene med kun et par avvik/problemer, og disse har blitt tatt tak i.  Så vi er på riktig spor. . .

 

Roland

Horizon2020 spotlight: COST Action – facts and chances

What is COST?

COST is an intergovernmental framework for European Co-operation in Science and Technology. It funds pan-European, bottom-up networks, called ‘COST Actions’ of European researchers, engineers and scholars across all disciplines. Cost Actions are are open throughout their lifetime to new members and are adaptable in terms of internal organisation and strategy. These networks intend to coordinate nationally funded research activities throughout Europe, thereby reducing fragmentation of investment and contributing to the European Research Area (ERA) agenda. COST draws the funds for its activities from Horizon 2020, and the new strategy plan has much in common with H2020 goals. COST Actions are an instrument to close the gap between science, policy makers and society throughout Europe and beyond. COST funds networking activities; it does not fund research.

  Les videre

Darwindagen 2015

I forbindelse med Darwindagen 2015 den 12.02.2015 vil Marta Mirazón Lahr, evolusjonær antropolog ved University of Cambridge, holde foredraget «Evolusjon av menneskets mangfold».  Foredraget finner sted i Egget, Studentsenteret klokken 16:00 – 17:30.  For mer informasjon klikk her.

 colourbox3404747

 

 

Vinnere av Forskningspresentasjonene 2014

Vi ønsker å gratulerer alle vinnerne av Forskningspresentasjonene 2014! Kristin Greve-Isdahl Mohn fra K2 vant prisen for beste muntlige presentasjon med Arvid Steinar Haugen (K2) på andre plass og Hilde Løland von Volkmann (K1) på tredje plass. Tesfaye Leta fra K1 vant prisen for beste posterpresentasjon med Hege Clemm (K2) på andre plass og Christel Gill Haanshuus (Tropesenteret, HUS). Klikk her for mer informasjon om vinnerne og arrangementet. Klikk her for et sammendrag av arrangementet skrevet av jurymedlem Rebecca Cox Brokstad.

forskerskolen_2