Månedlige arkiver: april 2016

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Autoimmune regulator and self-tolerance – molecular and clinical aspects.
Abramson J, Husebye ES.
Immunol Rev. 2016 May;271(1):127-40.

Optimal Acquisition Settings for Speckle Tracking Echocardiography-Derived Strains in Infants: An In Vitro Study.
Khan U, Hjertaas JJ, Greve G, Matre K.
Ultrasound Med Biol. 2016 Apr 13.

Associations between the MDM2 promoter P1 polymorphism del1518 (rs3730485) and incidence of cancer of the breast, lung, colon and prostate.
Gansmo LB, Vatten L, Romundstad P, Hveem K, Ryan BM, Harris CC, Knappskog S, Lønning PE.
Oncotarget. 2016 Apr 12.

Common and rare forms of diabetes mellitus: towards a continuum of diabetes subtypes.
Flannick J, Johansson S, Njølstad PR.
Nat Rev Endocrinol. 2016 Apr 15.

Detection of enterotoxigenic E. coli in hospitalised children with and without diarrhoea in Blantyre, Malawi.
Prajapati S, Upadhyay K, Mukherjee A, Kabra SK, Lodha R, Singh V, Grewal HM, Singh S; Delhi Pediatric TB Study Group.
Paediatr Int Child Health. 2016 Jan 12:1-5

MANAGEMENT OF ENDOCRINE DISEASE: Epidemiology, Quality of Life and Complications of Primary Adrenal Insufficiency:a review.
Bensing S, Hulting AL, Husebye ES, Kämpe O, Løvås K.
Eur J Endocrinol. 2016 Apr 11.

Klinisk institutt 2 websider 2.0

HelgeKlinisk institutt 2 arbeider i disse dager med å forbedre websidene. Vi fokuserer på hvordan presentasjonen av forskningsgruppene skal fremstå. Et hovedmål er at websidene skal være oppdaterte og så langt som mulig også standardiserte for å sikre tilgjengelighet av et minimum av relevant informasjon om alle forskningsgruppene. Elementer i standardiseringen vil være sentral informasjon om gruppemedlemmene (navn, bilde, tittel og kort forskningsprofil), forskningsmålene og metodene som brukes i forskningsgruppen, samarbeidspartnere til forskningsgruppen, og kanskje også tyngre spesialutstyr som finnes i lokalene som forskningsgruppen disponerer.

For å nå dette målet etablerer vi nå webredaktører rekruttert blant stipendiater med pliktarbeid. Webredaktørene skal fungere som en redaksjonell støtte til alle forskningsgruppene og følge opp oppdateringen og standardiseringen av websidene i samhandling med instituttet, men forskningsgruppene skal fortsette å ha ansvaret for selve innholdet på sidene.

På sikt håper vi at informasjonen om forskningsgruppene også vil kunne gjøres søkbar, og websidene således bli en katalysator for forskning på K2.

Helge Ræder

Nytt om navn

Vi presenterer Andreas Venizelos, ph.d.-student ved  Mohn Kreftforskningslaboratorium, Klinisk institutt 2. Andreas  begynte med sitt ph.d.-arbeid i Mars 2016, med Stian Knappskog som veileder. Om noen vil si hei finner dere han i etasje 1M i laboratoriebygget.

 

Foto: Privat

Kommunikasjonsfrokost 27/4

Digitale UiB – nå ut til hele verden!

Velkommen til kommunikasjonsfrokost, onsdag 27. april, kl. 08.30-09.45 (dørene åpner for frokost fra kl. 8), Auditorium A, Sydneshaugen skole.
MOOC-kurs, Mitt UiB og Podcast er noen av mulighetene for å nå et større publikum i dag. Hør mer om dette på årets andre kommunikasjonsfrokost.
Digitale verktøy og kanaler benyttes aktivt av forskerne, men UiB som institusjon jobber også med dette. I årets andre kommunikasjonsfrokost deler vi erfaringer fra dette arbeidet, og vil fortelle om forskernes muligheter til digital formidling gjennom nye flater. Vi byr også på kaffe, te og enkel frokost.

Hele programmet og påmeldingsskjema finner du her.

Invitasjon til skrivekurs for deg som har norsk som andrespråk.

FAg akadamiet logo.jgpDette er kurset for deg som har norsk som andrespråk og skriver formelle tekster på jobben. På kurset lærer du hvordan du får fram budskapet ditt.
For hvem:
Ansatte i offentlig sektor som har norsk som andrespråk
Foreleser: Ragnar Eriksen
Sted: Bergen, 01.06.2016,
Påmeldingsfrist 02.05.2016

Vedlegg:
Invitasjon

Lenker:
Mer informasjon
Påmelding

Disputas uke 16

Maria VollsæterMaria Vollsæter disputerer for ph.d.-graden fredag, 22. april 2016
Prøveforelesning: Fredag 22. april 2016, kl. 09:30
Oppgitt emne: 
“How to prevent and manage long term effects of bronchopulmonary dysplasia?”
Sted:  Auditoriet, Barneklinikken, Jonas Lies vei 65
Disputas: Fredag 22. april 2016, kl. 11:30
Sted:  Auditoriet, Barneklinikken, Jonas Lies vei 65
Avhandlingens tittel:  “Long-term Respiratory Outcomes of Extreme Preterm Birth. A Population-based Cohort Study”
1st opponent:  Professor Sailesh Kotecha, Cardiff University, School of Medicine, U.K.
2nd opponent: Dr.med.sci. Kim G. Nielsen, Rigshospitalet, København, Danmark

Pressemedling

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Juniors’ voice at the ERS International Congress, Amsterdam 2015: Juniors’ voice.
Polverino F, Longhini F, Vanaudenaerde B, Bikov A, Aamli A, Singanayagam A, Kahn N, Boots A, Skoczynski S.
Breathe (Sheff). 2015 Dec;11(4):303-305.

Circulating Folate and Vitamin B12 and Risk of Prostate Cancer: A Collaborative Analysis of Individual Participant Data from Six Cohorts Including 6875 Cases and 8104 Controls.
Price AJ, Travis RC, Appleby PN, Albanes D, Barricarte Gurrea A, Bjørge T, Bueno-de-Mesquita HB, Chen C, Donovan J, Gislefoss R, Goodman G, Gunter M, Hamdy FC, Johansson M, King IB, Kühn T, Männistö S, Martin RM, Meyer K, Neal DE, Neuhouser ML, Nygård O, Stattin P, Tell GS, Trichopoulou A, Tumino R, Ueland PM, Ulvik A, de Vogel S, Vollset SE, Weinstein SJ, Key TJ, Allen NE; Endogenous Hormones, Nutritional Biomarkers, and Prostate Cancer Collaborative Group.
Eur Urol. 2016 Apr 6.

Fluid filtration and vascular compliance during cardiopulmonary bypass: effects of two volatile anesthetics.
Svendsen ØS, Elvevoll B, Mongstad A, Stangeland LB, Kvalheim VL, Husby P.
Acta Anaesthesiol Scand. 2016 Apr 8.

Response – letter to the editor on early autoantibody panel by AS Lichtbroun.
Jonsson R, Henriksson G, Theander E.
Arthritis Rheumatol. 2016 Apr 5.

Expansion of myeloid derived suppressor cells correlates with number of T regulatory cells and disease progression in myelodysplastic syndrome.
Kittang AO, Kordasti S, Sand KE, Costantini B, Kramer AM, Perezabellan P, Seidl T, Rye KP, Hagen KM, Kulasekararaj A, Bruserud Ø, Mufti GJ.
Oncoimmunology. 2015 Jun 24;5(2):e1062208

Treatment of stage I seminoma, with one course of adjuvant carboplatin or surveillance, risk-adapted recommendations implementing patient autonomy, a report from the Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group (SWENOTECA).
Tandstad T, Ståhl O, Dahl O, Haugnes HS, Håkansson U, Karlsdottir Å, Kjellman A, Langberg CW, Laurell A, Oldenburg J, Solberg A, Söderström K, Stierner U, Cavallin-Ståhl E, Wahlqvist R, Wall N, Cohn-Cedermark G; SWENOTECA.
Ann Oncol. 2016 Apr 6.

Use of probiotics and prebiotics in infant feeding.
Bertelsen RJ, Jensen ET, Ringel-Kulka T.
Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2016 Feb;30(1):39-48.

Reference Ranges for Head Circumference in Ethiopian Children 0-2 Years of Age.
Amare EB, Idsøe M, Wiksnes M, Moss T, Roelants M, Shimelis D, Júlíusson PB, Kiserud T, Wester K.
World Neurosurg. 2015 Dec;84(6):1566-71.e1-2.

Korrekt adressering

Per BakkeUniversitetet har et økt fokus på adressering og tilhørighet, ikke bare i forbindelse med publikasjoner, men også ved kontakter med pressen. I sistnevnte tilfeller er det viktig å påse at vi adresseres med instituttnavn og deretter Universitetet i Bergen. Om man også velger først å ta med navnet på forskningsgruppen, er det selvsagt helt greit. Når det gjelder tittel er man for eksempel professor ved Klinisk Institutt 2, UiB. For de som har også har stilling ved for eksempel Haukeland Universitetssykehus eller Stavanger Universitetssykehus er man der  overlege. Vi er ikke professor ved disse sykehusene.

Man kan hevde at dette vil man ikke få pressen med på fordi det er for omstendelig. Men det er ikke tilfellet. Et ferskt eksempel på at det går an, er Laurence Bindoff som nylig var omtalt i VG. Han ble korrekt adressert med Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Det er en god regel å be om å få teksten til gjennomlesing, og da er det lurt å benytte muligheten til å sjekke at også adresseringen er korrekt som beskrevet over. Min erfaring er at også journalistene er interessert i at det som kommer på trykk skal være korrekt.

Per

HMS-hjørnet

Ny gruppetreningstime for UiB-ansatte på SiB Årsstad.
For noen uker siden ble det satt opp en ekstra  gruppetreningstime for UiB-ansatte ved SiB Årstad.
Timen ledes av forsker Aurora Brønstad fra K1, som også er utdannet gruppetreningsinstruktør. Dette er en styrke- og kondisjonstime med enkle øvelser som alle kan være med på.

Tid: Onsdager kl. 15.00 – 15.55

 

Nytt om navn

Bilde-Misbah SabirVi presenterer Misbah Sabir, M.Sc. i Medisinsk biologi.  Misbah begynte i april 2016 som avdelingsingeniør i Translasjonell hemato-onkologisk forskningsgruppe.  Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 3. etasje i laboratoriebygget.

NFR Søknadsprosess vår 2016

Timeplan

  • Mandag 29. februar. Frist for å levere 1-2 siders skisser til instituttleder
  • Mandag 14. mars kl 13:00. Fellesmøte 1 med en kort presentasjon av det faglige målet med prosjektet, og kort hva det vil innebære av budsjettmessige føringer (med oversikt over stillinger og driftsutgifter). Deltagere: utvidet ledergruppe og andre seniore forskere; forskningsrådgiver; administrasjon
  • Mandag 18. april: Opprette online søknad i NFR sine systemer. Og gi tilgang til «sin» økonom.
  • Onsdag 20. april kl 13:00: Fellesmøte. Prosjektlederne presenterer søknadene for hverandre, og instituttledelsen (5 til 10 min per presentasjon).
  • Torsdag 21. april –  Fredag   april     Kontaktmøter mellom administrasjon og forskerne, budsjettplanlegging. Siv lager kalender for møtetider disse to dagene.
  • Ultimo april: Intern peer-review.
  • Mandag 23.mai: Endelig frist for godkjenning av Instituttleder.
  • Onsdag 25. mai: Kl 13.00 Endelig søknadsfrist til NFR.