Månedlige arkiver: september 2014

Parkering utenfor laboratoriebygget

FeilparkeringDet er et stadig problem at folk parkerer bilene på gjesteparkeringen utenfor 8. etasje i Laboratoriebygget uten å ha reservert plass på forhånd. Så lenge man ikke disponerer fast plass skal ALL parkering på gjesteplassene avklares med enten Lars eller Klaus i resepsjonen i 8. etasje på forhånd.
Det ikke er tillatt å parkere på handikapplassene uten gyldig handikapp bevis.

Disputaser uke 38

sonnesyn_0Hogne Sønnesyn disputerer for Ph.D graden fredag 19. september 2014.
Prøveforelesning: Fredag 19. september  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne: «Autonom dysfunksjon – risikofaktor for utvikling og forverring av demens?»
Disputas: Fredag 19. september 2014  kl. 10:30
Sted: Aula 2. etasje, Sydbygg Stavanger Universitetssjukehus
Avhandlingens tittel: «Frequency and prognostic implications of orthostatic hypotension and white matter hyperintensities in older people with mild dementia»
1. opponent: Professor Torgeir Bruun Wyller, Universitetet i Oslo
2. opponent: Ph.d. Sverre Bergh, Sykehuset Innlandet, Ottestad
Oppslag og pressemelding

Horizon 2020: Interessent konsultasjon for Samfunnsutfordring “Helse, Demografiske endringer og Velvære”

Kommisjonen har gitt ut et kort spørreskjema for bidragsytere til interessent konsultasjonen om utvikling av 2016-17 arbeidsprogramet for Samfunnsutfordring “Helse, Demografiske endringer og Velvære”. Dette spørreskjemaet er en del av en bredere innsats av Kommisjonen for å konsultere interessenter den fremtidige retningen for denne samfunnsutfordringen. Frist for a sende inn spørreskjemaet er 20. september.
For mer informasjon.
horizon2020-prezivisual-309-235

Novo Nordisk Fonden lyser ut pre-seed midler

NOVODet eksplorative pre-seed programmet er et fond opprettet for å akselerere kommersialisering av biomedisinsk forskning og utvikling av nye teknologier innen biovitenskap. Programmet støtter søknadsrettet forskning og tester nye ideer som kan føre til utvikling av nye medisinske behandlinger, sykdomsforebygging, utstyr og diagnostiske metoder, samt ny industriell bioteknologi i biovitenskapelige områder. Søknadsfrist er 16. oktober. For mer informasjon

Hva skal til for å bli en god underviser?

Eva GerdtsDet nærmer seg høstens viktigste dag: K2 Eksamens og undervisningsseminar. Ved påmeldingsfristens utløp var 69 undervisere påmeldt til den årlige etterutdanning som er et av K2s viktigste tiltak for å heve kvaliteten på undervisningen. Hva er det egentlig som skal til for å bli en god underviser? Gjennomført pedagogisk basiskompetanse? Dette er jo et krav for undervisere i hovedstilling, men ikke for de mange undervisere i vikariater eller i bistillinger. Er det viktig at man tar i bruk e-lærings verktøy? Eller er det bedre at man tar med kritt, så man kan benytte tavlen i auditoriet? Er det kanskje viktigst at man lærer seg å legge ut pdf versjon av forelesningsnotatene på Mi Side selv? Eller er det å få høyere lønn etter de lokale lønnsforhandlingene det som gir best inspirasjon til å gjøre en god undervisningsjobb? Vel, dette og mye annet kan du fundere på og diskutere med undervisningsinteresserte kolleger på Hotel Terminus onsdag 17.09.14. Vi starter med lunsj kl. 12.

Eva

SIU – nye utlysninger

SIU lyser ut midler til samarbeid i fem ulike programmer som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med BRIKS-landene, Japan, Sør-Korea og Nord-Amerika.
Generell informasjon om utlysningene.

Utlysningene:

Forslag til kandidater til Helse-Vests Forskningspris og Innovasjonspris 2014

Helse_Vest_logoI tilknytning til Helse-Vest’s forskingskonferanse, som arrangeres i Bergen 30. og 31. oktober, vil det som tidligere bli delt ut to forskingspriser. Det vil bli delt ut Helse-Vests Forskingspris 2014 og Helse-Vests Innovasjonspris 2014. Helse-Vest og Det regionale samarbeidsorganet ønsker forslag til kandidater til de to prisene. Fristen for å melde inn kandidater er satt til 15. september 2014. For mer informasjon. Prisene vil bli delt ut på forskingskonferansen

Falling Walls Lab Berlin 2014

Falling Walls Lab finner sted i Berlin den 8. november 2014. Her får hundrevis av unge forskere, entreprenører og innovatører fra hele verden muligheten til å selge sin forskning, sine ideer og sine forretningsmodeller til jevnføre og til en fremstående jury bestående av ledere innenfor akademia og næringslivet. Det gis 3 minutter til hver deltaker.
For mer informasjon

Falling_walls_logo