The Swedish Barndiabetesfonden allocates a large amount of research funding

(In Norwegian only.)

I desember 2017 besluttet Barndiabetesfonden i Sverige å tildele 13 millioner svenske kroner til forskning innen diabetes hos barn og unge. Dette er mer enn stiftelsen har delt ut tidligere.

Midlene skal fordeles i henhold til anbefalinger fra Barndiabetesfondens vitenskapelige råd etter fjorårets utlysning og søknadsprosess.

Les mer her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *