Kategoriarkiv: HMS-hjørnet

HMS-hjørnet: Sykle til jobben 2017

19. april starter årets Sykle til jobben-aksjon. Målet med aksjonen er å komme i bedre form, men Sykle til jobben er også et sosialt tiltak for de ansatte. I år stiller UiB med flotte premier til både lag og enkeltansatte som deltar. Detaljer om disse premiene kommer etter hvert. I tillegg er det muligheter til å vinne premier i den nasjonale konkurransen.

For mer informasjon: se her.

HMS hjørnet

uten-navnTeknikerforumet trenger nye krefter! Er du interessert i å sitte i komiteen til teknikerforumet?
Om du tenker dette kunne være noe for deg, ta kontakt med Ingvild Jonsvoll enten på mail (Ingvild.Jonsvoll@uib.no) eller telefon 55973050.

K2 takker fjorårets komitee for vel utført jobb! Takk til Ersilia Bifulco, Tove H. Skogmoe Folkestad og Jenny Liqin Zhang.

 

HMS hjørnet – Hvem er du?

ssaasaPå UiB sine nettsider kan man søke opp en person om man lurer på telefonnummer, email eller annen info. Det er også mulig å legge inn et bilde av deg selv. Dette er noe UiB ønsker at vi har på våre profiler. Dessverre er det mange her på K2 som ikke har bilde av seg selv, men det er veldig enkelt å fikse.

Du kan ta kontakt med Irene Hjelmaas eller Ingvild Lekven Jonsvoll (8etg – lab-bygget) for å bli tatt bilde av. Bildet laster du opp på profilen din på “din side”, på www.uib.no/login. Du kan komme opppom torsdag, 15.desember klokken: 9-10 eller onsdag 21. desember klokken: 10 – 11 for å bli tatt bilde av.

HMS hjørnet

Engasjement og utvikling preger helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB). UiBs HMS-årsrapport for 2015 viser at det foregår mye godt HMS-arbeid ved universitetet. Det arbeides målbevisst med oppgavene og arbeidet innrettes mot utfordringene.

Ler HMS rapporten her.

 

Siste frist for påmelding i dag

Duten navnen 23.11 braker det løs på Vilvite senteret i Thormøhlens gate 51 med HMS dagen. Dette blir en gøy og lærerik opplevelse som er oblirigatorisk for alle faste ansatte ved klinisk institutt 2, men selfølgelig er alle ansatte ved k2 velkommen.

Har du enda ikke meldt deg på er i dag siste sjanse for det å du kan melde deg på her!

Om noen har spørsmål ang. påmelding kan dere ta kontakt med Ingvild Lekven Jonsvoll i ekspedisjonen 8etg. lab-bygget. (Ingvild.Jonsvoll@UiB.no – 55973050)

HMS hjørnet

uten navnDen årlige HMS dagen til K2 nærmer seg med stormskritt.
Det er fortsatt mulighet til å melde seg på, registering kan du gjøre her!

Årets HMS dag holdes onsdag 23.11 på VilVite senteret i Thormøhlens Gate 51.
HMS dagen er obligatorisk for alle fast ansatte ved Klinisk institutt 2, men alle ansatte ved K2 er hjertelig velkommen på dagen!
Om noen har spørsmål ang. påmelding kan dere ta kontakt med Ingvild Lekven Jonsvoll i ekspedisjonen 8etg. lab-bygget. (Ingvild.Jonsvoll@UiB.no – 55973050)

Vi gleder oss til å se deg der, velkommen!

 

 

HMS hjørnet – Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtale-2_fullAlle medarbeidere skal tilbys en årlig medarbeidersamtale. Dette betyr at det ikke skilles mellom faste og midlertidig, vitenskapelige eller teknisk-administrative ansatte. I praksis er det leder med personalansvar som har ansvar for å innkalle til medarbeidersamtale: Instituttleder, avdelingsleder, forskningsgruppeleder eller seksjonsleder.

Hos K2 har instituttleder delegert ansvaret for medarbeidersamtalen til forskningsgruppeleder (FGL). FGL er ansvarlig for å tilby medarbeidersamtale til alle ansatte ved UIB i sin gruppe. Administrasjonen ved K2 vil sende ut lister over hvem som er i de forskjellige forskningsgruppene, og be om tilbakemelding om hvem som har fått tilbud om og gjennomført medarbeidersamtale fra FGL.

Vennligst merk at tilbud om og gjennomføring av medarbeidersamtale er en del av HMS-rapporteringen for 2016 som K2 skal sende til Sentraladministrasjonen.

Informasjon om forberedelser, gjennomføring og oppfølging finnes i personalhåndboken

 Ta kontakt med administrasjonssjef om du har spørsmål til gjennomføringen.

 

HMS hjørnet

Universitetsledelsen har et økt fokus på ansattes sidegjøremål og instituttet vil herved minne alle ansatte på å registrere eller oppdatere registreringen av sidegjøremål. Frist 21. oktober 2016.

Her finner dere brukerveiledninger

TIL DE SOM IKKE HAR REGISTRERT SIDEGJØREMÅL I PAGA:

Du har ikke registrert sidegjøremål i PAGA, og vi trenger tilbakemelding fra deg om dette er riktig.

Hvis du har sidegjøremål som skal registreres, vennligst registrer dette i PAGA innen 21/10 – 2016.

Registreringen gjøres her: https://uib.bluegarden.net/

Hvis du har spørsmål til selve registreringen, kontakt Julie Stavnes

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Også arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses som sidegjøremål.

Følgende skal ikke registreres:

  • Medlemskap i eksterne bedømmelseskomiteer
  • Referee for fagtidsskrift
  • Oppgaver som ekstern sensor
  • Faglige verv som følger med hovedstilling
  • Enkeltstående mindre undervisningsoppdrag ved annen institusjon
  • Enkeltstående mindre oppdrag i forbindelse med etter- og videreutdanningskurs ved annen institusjon
  • Enkeltstående mindre formidlingsoppdrag eller enkeltstående oppdrag som fagekspert i media eller lignende
  • Annen lignende virksomhet av begrenset omfang og varighet, som kan anses som et del av universitetets samfunnsansvar
  • Ubetalte verv av begrenset omfang og varighet for allmennyttig institusjoner

På forhånd tusen takk for hjelpen din i denne saken.

For mer informasjon om Prinsipper for sidegjøremål trykk her.


TIL DE SOM HAR REGISTRERT SIDEGJØREMÅL I PAGA:

Om du har registrert sidegjøremål i PAGA, må du bekrefte at dette fremdeles er riktig.

Vennligst gjennomfør en sjekk av dine registrerte sidegjøremål, eventuelt utfør korrigeringer, innen 21/10 – 2016

Registreringen gjøres her: https://uib.bluegarden.net/
Her finner dere brukerveiledninger

På forhånd tusen takk for hjelpen din i denne saken.

For mer informasjon om Prinsipper for sidegjøremål trykk her.

HMS hjørnet

informasjon_til_verneombud-1024x703Det er nå tid til å velge verneombud igjen!
Verneombud velges for to år av gangen. Nåværende funksjonsperiode for verneombudene ved Universitetet i Bergen (UiB) utløper ved årsskiftet, og det skal gjennomføres valg av verneombud for funksjonsperioden 1. januar 2017 – 31. desember 2018.

Frist for å melde sitt kandidatur er 17/10.

For mer informasjon om blant annet verneombudsrollen og gjennomføring av valget, kan du trykke her

HMS-hjørnet

Invitasjon til brukeropplæring i EcoExposure – påminnelse

UiB og K2 skal benytte EcoExposure som eksponeringsregister for ansatte og studenter som kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid. K2 får besøk av Bente-Lise Lillebø fra HMS-avdelingen, som skal informere om hvordan vi som brukere skal registrere eksponering.

Tid: Torsdag 23. juni, klokken 12.30-13.30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget

Vel møtt!

HMS-hjørnet

Husk å registrere HMS-avvik!

Høsten 2015 innførte MOF elektronisk system for å registrere HMS-avvik. Kunnskap om HMS-avvik gir grunnlag for at UiB kan forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell. Vi ber om at alle bruker systemet til å registrerer HMS-avvik.

Les mer om systemet og avvik i HMS-portalen, og registrer avvik her.